De A&O fondsen organiseren samen in het voorjaar van 2021 een serie van vijf lunchwebinars, waarin telkens een actueel HR-thema centraal staat. De lunchwebinars zijn bestemd voor P&O’ers, vertegenwoordigers medezeggenschap, managers en andere professionals betrokken bij de ontwikkeling en uitvoering van het HR-beleid binnen een gemeente, provincie of waterschap. Deelnemen aan de webinars is gratis voor medewerkers van gemeenten, provincies en waterschappen.

A&O fondsen Webinars worden georganiseerd door A&O fonds Gemeenten, A&O-fonds Provincies en A&O-fonds Waterschappen.

WERKonderzoek BZK

De basis van het webinar is een verdiepende analyse op de gegevens van het WERKonderzoek 2019 van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties/ICTU. Dit onderzoek wordt periodiek uitgevoerd onder 40.000 overheidsmedewerkers. De analyses spitsen zich toe op de sectoren gemeenten, provincies en waterschappen.

Tijdens elk webinar staat een actueel HR-thema centraal:

  • Employability
  • Mobiliteit
  • Leren en ontwikkelen
  • Tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid
  • Technologische ontwikkelingen

Voorafgaand aan ieder webinar wordt er een paper gepubliceerd met de resultaten uit het WERKonderzoek toegespitst op de informatie uit de decentrale overheden Tijdens het webinar presenteren de onderzoekers kort de uitkomsten. Een gastspreker reflecteert vervolgens op de resultaten en vertaalt deze naar praktische tips en handvatten voor beleidsontwikkeling en -uitvoering binnen gemeenten, provincies en waterschappen. Aan het einde van elk webinar worden de vragen van de deelnemers beantwoord.

Overzicht lunchwebinars

A&O fondsen Webinar 1 – Employability, donderdag 11 februari van 12.30-13.30 uur

Hoe groot is de employability van medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen? Hoe groot schatten medewerkers zelf hun kansen in op een andere baan binnen of buiten de organisatie? Hoe stimuleer je als organisatie de employability van je medewerkers?
Onderzoeker Siwert de Groot van ICTU presenteert tijdens dit webinar de resultaten van het verdiepende onderzoek, daarna zal Ester Leibbrand, senior loopbaanprofessional en voorzitter van Noloc, de beroepsvereniging van loopbaanprofessionals, stilstaan bij de uitkomsten en deze vertalen naar de HR-praktijk.

A&O fondsen Webinar 2 – Mobiliteit, donderdag 4 maart van 12.30-13.30 uur

Wat maakt werken bij gemeenten, provincies en waterschappen aantrekkelijk? Waarom komen mensen en waarom gaan ze weer weg? In hoeverre verschilt dat tussen groepen medewerkers? Hoe zorg je als organisatie dat je mensen binnenhaalt en aan je bindt?
Onderzoeker Siwert de Groot van ICTU presenteert tijdens dit webinar de resultaten van het verdiepende onderzoek, de tweede gastspreker is Yvonne Neven, adviseur arbeidsmarktcommunicatie bij Werken in Gelderland, zij gaat tijdens het webinar in op de uitkomsten van het onderzoek.

A&O fondsen Webinar 3 - Leren & ontwikkelen, donderdag 18 maart van 12.30-13.30 uur

Hoe is het gesteld met de leercultuur binnen gemeenten, provincies en waterschappen? Welke leeractiviteiten ondernemen medewerkers en wat zijn hiervan de opbrengsten? Hoe stimuleer je het leergedrag in organisaties en hoe behaal je een optimaal leerrendement?
Onderzoeker Sil Vrielink van ICTU presenteert tijdens dit webinar de resultaten van het verdiepende onderzoek.

A&O fondsen Webinar 4 - Tevredenheid, betrokkenheid & bevlogenheid, donderdag 1 april van 12.30-13.30 uur

Hoe tevreden zijn medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen met hun baan en het team waarin zij werken? En hoe tevreden en betrokken zijn zij over de organisatie? In hoeverre kan je als organisatie tevredenheid, betrokkenheid en bevlogenheid bij medewerkers stimuleren?
Onderzoeker Sil Vrielink van ICTU presenteert tijdens dit webinar de resultaten van het verdiepende onderzoek.

A&O fondsen Webinar 5 - Technologische ontwikkelingen, donderdag 15 april van 12.30-13.30 uur

Welke technologische veranderingen ervaren medewerkers bij gemeenten, provincies en waterschappen? In hoeverre kunnen medewerkers deze veranderingen bijbenen? Wat kan je als organisatie doen om medewerkers mee te laten groeien met deze technologische veranderingen?
Onderzoeker Siwert de Groot van ICTU presenteert tijdens dit webinar de resultaten van het verdiepende onderzoek.

AO-fondsen-drie-fondsen-footer-webinars website footer

Misschien vind je dit ook interessant