Afspraakwijziging financiering A&O fonds Gemeenten vanaf 2018

Op 5 oktober 2017 heeft het VNG bestuur het akkoord cao-gemeenten 1 mei 2017- 1 januari 2019 bekrachtigd. De leden van FNV Overheid, CNV Overheid en CMHF stemden ook in met het akkoord. Op basis van de afspraak in deze cao vindt er een technische wijziging plaats van de financiering van A&O fonds Gemeenten. De wijziging is budget neutraal voor gemeenten. De grondslag van de facturatie blijft ongewijzigd. Meer informatie over deze wijziging is terug te lezen in de brief aan gemeenten op 20 oktober 2017.

A&O fonds Gemeenten blijft gemeentelijke werkgevers en werknemers ondersteunen bij hun ontwikkel- en veranderopgaven. Dat gebeurt collectief (gericht op de gemeentelijke organisatie) en individueel (gericht op de medewerkers). We verzamelen, verrijken en delen praktijkgerichte kennis op het gebied van arbeidsmarkt, organisatiekunde, opleiding en ontwikkeling, mobiliteit en medezeggenschap. Wij doen dat in co-creatie met gemeenten en de vragen uit de sector zijn voor A&O fonds Gemeenten richtinggevend.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten