Door allerlei ontwikkelingen en de drie grote decentralisaties zijn gemeenten volop in beweging. Om aansluiting te houden moet het Sociaal Domein meebewegen en daar is sociaal leiderschap voor nodig. A&O fonds Gemeenten organiseert daarom het Leernetwerk Sociaal Leiderschap.

Themabijeenkomsten

Het programma bestaat uit 5 verschillende maar samenhangende (fysieke) themabijeenkomsten van 1 dag en een slotbijeenkomst.

Het leernetwerk is gericht op koplopers in het Sociaal Domein en biedt ruimte aan 30 deelnemers per leernetwerk (jaargang).

Het programma zorgt bij de deelnemers (leidinggevenden) voor:

  • meer zelfvertrouwen
  • beter omgaan met de druk binnen en buiten de eigen organisatie
  • vergroten handelingsrepertoire

Doel

Hoe krijg je samen met andere leidinggevenden het sociaal leiderschap in de haarvaten van het gehele Sociaal Domein? En hoe verbeter je daarmee de dienstverlening aan de inwoner?

Voor leidinggevenden en managers

Dit leernetwerk is opgezet voor het Sociaal Domein omdat het leidinggevenden en managers nodig heeft die oog hebben voor de behoeften en verantwoordelijkheden van hun medewerkers. Ook moeten zij verbinding kunnen zoeken met alle lagen binnen de organisatie terwijl ze zichzelf daarbij niet uit het oog verliezen.

Wanneer

Het programma van 2020 loopt van 14 januari tot en met 8 september. Inschrijving is niet meer mogelijk.

Na de afronding en evaluatie van het leernetwerk 2020, zal er zo mogelijk een tweede leernetwerk starten. Een en ander zal mede afhangen van het vervolg van de corona maatregelen.

Als dit aanspreekt en je hebt vragen of interesse in dit leernetwerk, laat ons dit weten en stuur een mail naar sociaal.domein@aeno.nl.

Stuur een email

Een belangrijke taak van A&O fonds Gemeenten is het signaleren van ontwikkelingen die gemeente overstijgend zijn. A&O agendeert deze ontwikkelingen en zoekt samen met gemeenteprofessionals en (externe) deskundigen naar passende oplossingen en adviezen. Een van de manieren waarop we dat doen is met een Werkatelier. Dit is een interactieve werkvorm met deskundigen waarin telkens een specifiek thema centraal staat.

Praktische adviezen

Tijdens een Werkatelier bespreken en onderzoeken we met de deelnemers een thema vanuit verschillende rollen en perspectieven. We destilleren samen de belangrijkste input en vertalen dit naar praktische adviezen gebaseerd op gedeelde en bewezen ervaringen. De reeds opgeleverde praktijkadviezen kun je op hier (link naar Tegel/tab 2) vinden.

Externe en interne experts

De deelnemers aan de werkateliers verschillen uiteraard per thema. Als het onderwerp, het thema van het volgende Werkatelier ingepland is, maken we dit bekend en kunnen experts zich aanmelden die hieraan mee willen werken.

A&O gaat zelf ook op zoek naar externe experts en ervaren professionals en nodigt hen uit om deel te namen aan de sessie. De ervaring heeft inmiddels aangetoond dat deze combinatie tot maximale resultaten leidt.

Wanneer

In de afgelopen twee jaren hebben diverse werkateliers plaatsgevonden en organiseren wij er gemiddeld 4 per jaar.

Planning 2020

  • 13 februari: Thema Publieksagressie - het resultaat van dit werkatelier is hier te lezen.
  • 15 september Thema volgt later
  • 5 november Thema volgt later

Werkateliers en Praktijkadviezen

Om onze taak goed uit te kunnen voeren, leggen we zeer regelmatig ons gehoor te luisteren bij de mensen die dagelijks met het bijltje moeten hakken, van aanpakken weten en veel ervaring hebben met allerhande situaties. Dat kan zijn in een-op-een gesprekken die we bijna dagelijkse voeren maar ook tijdens de vele bijeenkomsten, klankbordsessies en werkateliers die we organiseren.

Deze geleerde lessen behandelen we als thema in onze Werkateliers en hebben de Praktijkadviezen die daaruit voortvloeien, samengevat in handige factsheets. Lees meer hieronder.

Geïnspireerd raken door nieuwe kennis? Doe dan mee met de Summerschool dit jaar. Kort samengevat luidt de missie van A&O ‘de enthousiaste verderbrenger’. De A&O Summerschool past hier uitstekend bij. Ons gezamenlijke ambitie is gemeenteambtenaren te inspireren om te blijven bewegen in het werk en om alles uit jezelf te halen.

AO summerschool 2020 1600

Wat is het

Tijdens de Summerschool programma biedt A&O elk jaar in de zomermaanden een leuk, interessant en leerzaam en gevarieerd programma; een mix van fysieke bijeenkomsten in het land met een gevarieerd aanbod van keynote-sprekers en workshops met daarnaast online webinars en e-learnings.

Voor de inhoud van het programma onderzoeken we elk jaar waar behoefte aan is zodat de Summerschool inspeelt op actuele thema’s en ontwikkelingen.

Wanneer

De Summerschool vindt elk jaar plaats in de maand juli. Vanwege de coronamaatregelen is voor dit jaar besloten het programma 100% digitaal te organiseren. Voor meer informatie over de online editie, het programma en om je aan te kunnen melden, ga hier direct naar Summerschool 2020.

Voor wie

Alle gemeenteambtenaren kunnen deelnemen aan alle onderdelen van de Summerschool. Voor de samenstelling van het programma zijn alleen wel de vakgebieden sociaal en fysiek domein dominante pijlers en richten we ons op medewerkers en uitvoerder die direct contact hebben met inwoners.

Allesuitjezelf.nl

A&O fonds Gemeenten biedt een scala aan instrumenten, tools, trainingen, leergangen en daar is sinds 2018 de Summerschool aan toegevoegd. Naast deze special gedurende de relatief rustige zomer, kunnen alle gemeenteambtenaren het hele jaar door ook terecht op onze speciale loopbaanwebsite voor gemeentemedewerkers: Allesuitjezelf.nl

Het sociaal domein is een breed werkterrein dat zich uitstrekt van Werk en Inkomen, Jongerenwerk en Onderwijs tot Handhaving. Grofweg werken zo een 60.000 gemeenteambtenaren in het Sociaal Domein. Door decentralisaties en sociale en maatschappelijke ontwikkelingen dienen zij steeds meer nauw samen te werken. Dit kan alleen als je elkaar ook kent en begrijpt. Met dat doel voor ogen is A&O in 2018 begonnen met het Vakcongres.

Landelijke themabijeenkomst

Het vakcongres is een grote landelijke jaarlijkse themabijeenkomst. De dag staat in het teken van ontmoeten, netwerken en educatieve workshops. Elk jaar is er een ander hoofdthema.

In 2020 was het thema ‘Samen Schakelen in het Sociaal domein’ en was het inhoudelijk programma gericht op communicatie. Goede communicatie is immers de basis voor een goede samenwerking met iedereen die je op een werkdag tegen komt.

Uitvoerder van het jaar

Een vast onderdeel van het vakcongres is ook de verkiezing voor de Uitvoerder van Jaar. In de maanden voorafgaand aan het vakcongres, kan iedereen hiervoor kandidaten indienen. Een publieke stemronde en een vakjury bepalen wie de genomineerden zijn en na een korte pitch van de genomineerden bepaalt de zaal en de vakjury de ‘Uitvoerder van het Jaar’.

Verkiezing Uitvoerder van het Jaar

Uitvoerders en leidinggevenden

Het programma richt zich primair op alle uitvoerders in het sociaal domein en hun leidinggevenden.

Wanneer

Het vakcongres vindt altijd plaats aan het begin van het jaar. Dit jaar op 23 januari 2020.

In het najaar maken we de datum en het thema voor het volgend jaar bekend. En zal ook de campagne starten voor de Uitvoerder van het Jaar.

Misschien vind je dit ook interessant