A&O ontwikkelt met hulp van onderzoeksbureau BMC een Handreiking Externe inhuur omdat we door de ervaringen met de Personeelsmonitor weten dat het voor gemeenten lastig is om inhuur te classificeren en te registreren. Voor deze handreiking zijn we op zoek naar ‘beslisbomen’ van gemeenten die worden gebruikt om de keuze tussen inhuur en inkoop duidelijk te maken.

In het onderzoek wordt gekeken naar verschillende vormen van inhuur, naar de beleidsgevoeligheid dan wel de beleidsondersteuning van inhuur. Bovendien wordt er een koppeling gemaakt met strategische personeelsplanning van gemeenten, juiste vormen van registratie van inhuur en naar de democratische controle hierop.

Help ons met een goed voorbeeld binnen jouw gemeente

Maakt jouw gemeente gebruik van een 'beslisboom' om te bepalen of iets inhuur of inkoop is? Of heb je andere handige documenten die binnen jouw gemeente helpen voor een goede administratie die wij mogen zien en gebruiken (eventueel geanonimiseerd)?

Zo ja, stuur je antwoord naar Ingeborg Snel via ingeborg.snel@aeno.nl. Ook met vragen over het project kan je bij haar terecht.

Definitie externe inhuur

Tijdens dit onderzoek wordt er gewerkt met de volgende definitie van externe inhuur:

Het uitvoeren van werkzaamheden in opdracht van een bij de gemeente in dienst zijnde opdrachtgever, door een private organisatie met winstoogmerk, door middel van het tegen betaling inzetten van personele capaciteit en deskundigheid, zonder dat daar een arbeidsovereenkomst of aanstelling tussen de gemeente en de daarbij ingezette personen aan ten grondslag ligt.

Definitie Externe inhuur

Nieuwsbrief

Op de hoogte worden gehouden over de laatste ontwikkelingen in jouw vak? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief.

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube-kanaal.

Misschien vind je dit ook interessant