De Competentiebox Gemeenten is een belangrijk instrument om samen met het onderwijs te werken aan de professionaliteit van de nieuwe én de huidige medewerkers in de gemeenten. In 2012 zijn er sectorprofielen ontwikkeld voor alle functies in de gemeentelijke sector. Deze profielen beschrijven de competenties, vakkennis en kritische werksituaties van de beroepskrachten bij gemeenten. Dankzij deze profielen is het transparanter over welke kwaliteiten medewerkers moeten beschikken binnen specifieke functies.

Werk samen met het onderwijs aan de professionaliteit van medewerkers”

Inhoud van de Competentiebox

De CompetentieBOX gemeenten bestaat uit acht delen. In elk deel wordt een beeld geschetst van de werkzaamheden die bij functies in één van zeven functiereeksen bij gemeenten horen. Een achtste deel is een algemene introductie voor het werken met competentieprofielen:

101 Profielen

Er zijn voor de gemeentelijke sector 101 van profielen opgesteld. De profielen zijn ingedeeld in functiereeksen. Dit heeft de zeven gebundelde reeksen van profielen opgeleverd. De kracht van de competentiebox is de directe vertaling van de profielen vanuit de praktijk. De selectie en benoeming van de competenties, kritische werksituaties en minimale vakkennis is vanuit de praktijk, vormgegeven.

Samen met het onderwijs

De inzet van het A+O fonds Gemeenten om een competentiebox voor de sector te creëren staat niet op zichzelf. In het recente verleden zijn er op diverse terreinen studies verschenen en adviezen opgesteld over de competenties van de ambtenaar. Het A+O fonds heeft met deze Competentiebox Gemeenten de intentie om de vraag naar kwaliteit vanuit gemeenten in de richting van het onderwijs te verrijken, te verfijnen en te verbreden. Hierdoor ontstaat een beeld dat zich uitstrekt over alle beroepen bij gemeenten en gebruikt kan worden door met het onderwijs specifieke vakken, uitstroomrichtingen of opleidingen in te richten.

Misschien vind je dit ook interessant