De arbeidsmarkt van gemeenten verandert snel. Veel gemeenten vinden het lastig om in die steeds veranderende arbeidsmarkt een visie te formuleren. De Denktank Arbeidsmarktvisie buigt zich over het vraagstuk hoe zij gemeenten kunnen ondersteunen bij het opstellen van een praktisch toepasbare visie. In de zomer van dit jaar worden de resultaten opgeleverd. De Denktank is een samenwerking van A&O fonds Gemeenten, VNG, de vakbonden en de deelnemers.

Ook meedenken?

Wil jij actief meedenken over de Arbeidsmarktvisie? Ben je werkzaam bij een gemeente of en gemeentelijke organisatie? En heb je expertise op het gebied van arbeidsmarkt? Dan zijn we op zoek naar jou, want op donderdag 4 maart 2021 organiseren we een sessie om trends en ontwikkelingen op de arbeidsmarkt te inventariseren. Doe je mee? Stuur een mail o.v.v. Arbeidsmarktvisie naar ingeborg.snel@aeno.nl.

Wat brengt de toekomst?

Het idee is om bouwstenen te ontwikkelen die de trends en ontwikkelingen weergeven die nu of in de nabije toekomst gaan spelen op de arbeidsmarkt van gemeenten. Met deze bouwstenen kan elke gemeente of gemeentelijke organisatie zelf een arbeidsmarktvisie op maat formuleren. Naast de bouwstenen stelt de Denktank Arbeidsmarktvisie een handreiking op om gemeenten te helpen met het uitvoeren van de arbeidsmarktvisie.

Samenwerking

De Denktank Arbeidsmarktvisie is een samenwerking van het College voor Arbeidszaken van de VNG, A&O fonds Gemeenten en de vakbonden die zijn aangesloten bij de Cao Gemeenten en de Cao SGO. Vanuit het perspectief van werkgever én werknemer wordt gekeken naar de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld welke kennis hebben gemeenten nodig om goede en gekwalificeerde werknemers in dienst te nemen en te behouden? De Argumentenfabriek begeleidt de Denktank Arbeidsmarktvisie.

Wie zijn de deelnemers?

Voor ervaringen, inzichten en inhoudelijke kennis over de arbeidsmarkt bestaat de Denktank Arbeidsmarktvisie uit deelnemers die werkzaam zijn bij gemeenten en gemeentelijke organisaties. Deze deelnemers zijn onze beste ambassadeurs om andere gemeenten te informeren en interesseren.

De eerste denksessie

Op donderdag 21 januari vond de eerste (digitale) sessie met de Denktank Arbeidsmarktvisie plaats. De gezamenlijke energie van de deelnemers zorgde voor een positieve start. Denkrichtingen werden met elkaar gedeeld en er ontstonden inspirerende ideeën.

Misschien vind je dit ook interessant