De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk: functies veranderen ingrijpend. Computers nemen immers taken over. Dat heeft tot gevolg dat functies gaan wijzigen of zelfs verdwijnen. Vooral de impact op functies die een routinematig en repetitief karakter hebben, is groot.

A&O fonds Gemeenten heeft met steun van het Europees subsidiefonds ESF het ondersteuningsprogramma DigiDuurzaam ontwikkeld om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering.

Zelf aan de slag

Er is nog een groot verschil tussen de kennis en competenties van medewerkers nu en welke belangrijk zijn in een toekomst die steeds sneller digitaliseert. Medewerkers moeten zelf aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Wat we zien

Het nut en de noodzaak van veranderen wordt door medewerkers onvoldoende (h)erkend, gevoeld of gedragen. Niet alleen de eigen intrinsieke motivatie om mogelijkheden te onderzoeken en overwegen ontbreekt, maar ook leidinggevenden/HR-adviseurs zoeken naar hun rol om een dergelijk proces op gang te krijgen of te stimuleren.

Trainingsprogramma Digiduurzaam

Herken jij dit ook in jouw gemeente? Dan is het trainingsprogramma DigiDuurzaam vol met workshops, trainingen, persoonlijke gesprekken over leren en ontwikkelen iets voor jou.

Let op:

Het is helaas niet meer mogelijk jouw gemeente op te geven voor het trainingsprogramma.

Wat we doen

DigiDuurzaam biedt een trainingsprogramma dat zich specifiek richt op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Het trainingsprogramma betrekt daar hun leidinggevenden bij omdat die een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling.

Denk bijvoorbeeld aan:

 • Financiële administratie
 • HR-administratie
 • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
 • DIV en archieven
 • Secretaresses op bovenstaande afdelingen

In ons trainingsprogramma verhogen we het urgentiebesef en geven medewerkers en leidinggevenden een zet in de goede richting om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken. Om zelf in beweging te komen, te leren en te ontwikkelen.

Feiten en cijfers

 • Landelijk project met (regionale) programma’s voor 400 medewerkers en hun leidinggevenden
 • Een gemeente doet mee met 15-20 medewerkers en hun leidinggevenden
 • Looptijd: 2020 en 2021
 • Doorlooptijd in een gemeente van een programma is circa 3 maanden

Deelnemende gemeenten

Regios Digi Duurzaam okt2020

Werkmethodiek voor niet-deelnemende gemeenten

De leerervaringen uit het trainingsprogramma wordt vergroot doordat het A&O de ervaringen omwerkt tot een werkmethodiek waarmee gemeenten zelf succesvol een dergelijk traject kunnen organiseren, O&O-fondsen hun achterban kunnen informeren en werkgevers in bredere zin worden geïnspireerd.

Ook het A&O fonds Gemeenten gebruikt de ervaringen met DigiDuurzaam in haar andere trajecten. Het project werkt daarbij binnen de gestelde voorwaarden van de subsidieverstrekker, het ministerie van SZW en wordt mede mogelijkgemaakt door het ESF.

Esf logo uitgebreid

Presentatie A&O fondsen Festival 2020

Tijdens het A&O fondsen Festival leggen projectleiders digiduurzaam uit wat de effecten zijn van digitalisering op gemeentewerk en hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers up2date blijven.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Wil jij iets doen om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers in administratieve functies met routinematig werk te verbeteren? Zie je dat digitalisering (en corona) grote veranderingen voor deze medewerkers met zich meebrengt, en actie nodig is? Dan is dit trainingsprogramma iets voor jouw gemeente. Lees snel verder om meer te weten te komen.

Let op: Het is niet meer mogelijk jouw gemeente op te geven voor het trainingsprogramma DigiDuurzaam.

Beschrijving

De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk: functies veranderen ingrijpend. Computers nemen immers taken over. Dat heeft tot gevolg dat functies gaan wijzigen of zelfs verdwijnen. Vooral de impact op functies die een routinematig en repetitief karakter hebben, is groot.

Er is nog een groot verschil tussen kennis en competenties van medewerkers nu en welkeze nodig hebben in de toekomst. Medewerkers moeten zelf aan de slag gaan om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarom heeft A&O fonds Gemeenten DigiDuurzaam ontwikkeld. Een programma om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering. De drie centrale onderdelen zijn:

Digiduurzaam traininigsprogramma 800

Trainingsprogramma

Schema medewerkersprgramma digiduurzaam

Tijdsbeslag: Modules inclusief huiswerk en opdrachten: 25 uur

Schema leidinggevendenprogramma digiduurzaam

Tijdsbeslag: Modules en gesprekken met eigen medewerkers: 16 uur

Voor wie

Medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Denk bijvoorbeeld aan:

 • Financiële administratie
 • HR-administratie
 • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
 • DIV en archieven
 • Secretaresses op bovenstaande afdelingen

Hun leidinggevenden.

Aantal deelnemers

 • Per gemeente kunnen minimaal 10, maximaal 20 administratieve medewerkers met hun leidinggevenden zich aanmelden.
 • Het aantal afdelingen waar de medewerkers uit afkomstig zijn, mag niet te hoog zijn. Om de opdrachten succesvol uit te voeren is er interactie tussen directe collega’s noodzakelijk.

Startdata

De startbijeenkomst van de training is op 22 en 24 maart (keuze op basis van eigen voorkeur). De doorlooptijd is 3 maanden. De training eindigt met een slotbijeenkomst op 24 juni.

Kosten

Deelname kost geen geld, maar wel tijd en energie en levert heel veel op! Het A&O fonds Gemeenten brengt geen kosten in rekening.

Deelname is vrijwillig, maar niet vrijblijvend

We rekenen op de volledige deelname van de medewerkers en leidinggevenden, de kosten die het A&O fonds Gemeenten maakt is hierop berekend. Wanneer een deelnemer besluit niet meer mee te doen, gaan we in gesprek over een vergoeding van een deel van de kosten. Zodat een andere gemeente ook kan deelnemen aan DigiDuurzaam.

Inzet gemeente

We vragen van deelnemende gemeenten het volgende:

 1. We werken graag met een gemeentelijke ‘DigiDuurzaam-coalitie’; een club enthousiaste medewerkers die DigiDuurzaam graag ziet slagen en wil borgen in zijn of haar organisatie. Denk aan een mooie vertegenwoordiging uit de organisatie, bijvoorbeeld een HR-adviseur, een adviseur informatievoorziening, een leidinggevende en een OR-lid. Een andere samenstelling mag natuurlijk ook!
 2. Omdat de gebruikte methodiek het verdient om in de organisatie geborgd te worden, vragen we om een contactpersoon die als ‘ontwikkelcoach ‘aan de slag gaat. Iemand die de eerste contactpersoon is voor de organisatie over DigiDuurzaam. De persoon die vragen van medewerkers en leidinggevenden opvangt, de verbinding tussen medewerkers en leidinggevenden stimuleert en ook een actieve rol krijgt tijdens de digitale sessies. De ontwikkelcoach doet hierdoor alle ervaring op met de methodiek en helpt deze goed te laten landen in de organisatie. Op deze wijze wordt de leeropbrengst vergoot richting de rest van de organisatie.

Tijdsbeslag

De DigiDuurzaam-coalitie voert 4 gesprekken met het A&O fonds Gemeenten: 2 over de voorbereiding, 1 tijdens de trainingen en 1 achteraf om te evalueren. Daarnaast volgt 1 of meerdere coalitieleden de bijeenkomsten en houdt contact met de medewerkers. We schatten dat de coalitie in totaal 5 dagen (dus niet individueel!) nodig heeft om DigiDuurzaam te begeleiden.

De ontwikkelcoach is in 4 sessies moderator (plusminus 2 uur per sessie) en is daarnaast gemiddeld 2 uur per week actief in de coachrol.

Veranderen kost tijd

Ons trainingsprogramma maakt de deelnemers bewust van digitalisering en de verandering die dat met zich meebrengt. De deelnemers vinden het vaak niet makkelijk om hun werk te zien veranderen. Sommigen hebben meer tijd nodig dan de kortdurende interventie die wij bieden.

Na het programma DigiDuurzaam is daarom voortdurende aandacht van leidinggevenden en organisatie nodig om de functieverandering bij de deelnemers echt te laten slagen.

Op onze community DigiDuurzaam vind je informatie, kennis en instrumenten over het project DigiDuurzaam. Je kunt hier ook eigen kennis en instrumenten delen met andere leidinggevenden.

Er is veel ruimte voor het delen en ophalen van ideeën en ervaringen. Door op onze community-pagina een bericht, vraag of poll te plaatsen.

Kun je iets niet vinden of heb je hulp nodig? Medewerkers van A&O fonds Gemeenten staan voor je klaar.

Esf logo uitgebreid

Misschien vind je dit ook interessant