De komst van digitalisering heeft een grote invloed op het werk. Computers nemen immers taken over en medewerkers moeten andere vaardigheden leren. A&O fonds Gemeenten heeft met steun van het Europees subsidiefonds het programma DigiDuurzaam opgezet om administratieve medewerkers te stimuleren in hun digitale ontwikkeling.

DigiDuurzaam is in 2021 afgerond en alle kennis is verzameld en in kaart gebracht. Download hier het uitgebreide plan van aanpak om nu in je eigen gemeente een DigiDuurzaamproject op te starten.

Subsidie

Wil jij zelf een DigiDuurzaam-project opzetten dan hebben we subsidie en meedenkuren van onze projectleider, voor je beschikbaar. Meer weten? Neem contact op met Marieke de Feyter, projectleider bij A&O fonds Gemeenten, via marieke.defeyter@aeno.nl.

Stuur een email

Webinar

Tijdens het A&O fondsen Festival 2020 leggen projectleiders Digiduurzaam uit wat de effecten zijn van digitalisering op gemeentewerk en hoe je ervoor kan zorgen dat medewerkers up2date blijven.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Doel

Er is nog een groot verschil tussen kennis en competenties van medewerkers nu en welke ze nodig hebben in de toekomst. Medewerkers moeten zelf aan de slag om duurzaam inzetbaar te worden, maar zijn vaak nog weinig actief met hun persoonlijke ontwikkeling.

Daarom heeft A&O fonds Gemeenten DigiDuurzaam ontwikkeld. Een programma om de persoonlijke ontwikkeling van administratieve medewerkers te stimuleren, in de context van de digitalisering. De drie centrale onderdelen zijn:

Digiduurzaam traininigsprogramma 800
Lelystad balie 1400
Fotografie: Kees Winkelman

Wat we zien

Het nut en de noodzaak van veranderen wordt door medewerkers onvoldoende (h)erkend, gevoeld of gedragen. Niet alleen de eigen intrinsieke motivatie om mogelijkheden te onderzoeken en overwegen ontbreekt, maar ook leidinggevenden/HR-adviseurs zoeken naar manieren om een dergelijk proces op gang te krijgen.

Wat we doen

DigiDuurzaam is een trainingsprogramma dat zich specifiek richt op medewerkers in administratieve functies met veel routinematige werkzaamheden. Het trainingsprogramma betrekt daar hun leidinggevenden bij omdat die een belangrijke rol spelen in hun ontwikkeling.

Denk bijvoorbeeld aan:

  • Financiële administratie
  • HR-administratie
  • Administratie rondom uitkeringen in sociaal domein
  • DIV en archieven
  • Secretaresses op bovenstaande afdelingen
  • Hun leidinggevenden

In ons trainingsprogramma verhogen we het urgentiebesef en geven medewerkers en leidinggevenden een zet in de goede richting om de duurzame inzetbaarheid van medewerkers te versterken en om te starten met leren en ontwikkelen.

Deelnemende gemeenten

Regios Digi Duurzaam okt2020

Het A&O fonds Gemeenten gebruikt de ervaringen met DigiDuurzaam in haar andere trajecten. Het project werkt daarbij binnen de gestelde voorwaarden van de subsidieverstrekker, het ministerie van SZW en wordt mede mogelijkgemaakt door het ESF.

Esf logo uitgebreid

Ook interessant

Burgerzaken ondergaat een grote transformatie door de toenemende digitalisering. De technologische ontwikkelingen vragen veel van het aanpassingsvermogen van medewerkers, managers en daarmee de hele organisatie. Om de veranderingen bij Burgerzaken te ondersteunen doet A&O fonds Gemeenten onderzoek en voorziet in praktische tools.

Twee webinars over Digiduurzaam kan je hier terugkijken. De eerste is een interactief webinar van 23 september 2021 met gemeenten die graag een Digiduurzaamproject willen starten. De tweede video is gedraaid tijdens het A&O fondsen Festival van 2020, waar Digiduurzaam uitgebreid aan bod kwam.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Misschien vind je dit ook interessant