In een goed team staan de teamleden met elkaar in verbinding. Een sterke onderlinge band draagt bij aan vertrouwen en begrip tussen de teamleden. Daardoor zijn ze niet bang om een ander om hulp te vragen of elkaar ondersteuning te bieden. Zelfs als dit misschien niet eens direct met het werk heeft te maken.

Subsidie voor Het Goede Gesprek

Wij geven graag ondersteuning aan gemeenten die met een specifiek project aandacht geven aan het goede gesprek, of dat nu is via beleid, specifieke trainingen voor leidinggevenden en medewerkers of door het gebruik van bepaalde technologie. Meer weten? Kijk op de subsidiepagina's, mail naar subsidies@aeno.nl of bel naar 070 - 763 00 30.

Naar Subsidie en Expertise Stuur een email

Onder invloed van het thuiswerken, zijn we anders naar collega’s gaan kijken. We hebben nu bijvoorbeeld een beter beeld van hun thuissituatie. Door daarover het gesprek aan te gaan, kunnen we rekening houden met elkaars mogelijkheden en beperkingen. Dat heeft een positief effect op de teamprestatie.

Onderlinge afstemming door het hele jaar heen

Die onderlinge afstemming blijkt in de praktijk heel goed te werken. En dat volcontinu door het hele jaar heen – dus niet uitsluitend tijdens het traditionele functioneringsgesprek. En niet alleen tussen leidinggevenden en medewerkers, maar ook tussen medewerkers onderling. Met elkaar op zoek naar de verbinding. In een informele setting als het zo uitkomt, of op een meer gestructureerde manier als dat beter past. Wij noemen dat Het Goede Gesprek.

Maatwerk tussen organisatie en individu

De tijd dat het grootste deel van de werknemers in een organisatie een vergelijkbare achtergrond had, ligt ver achter ons. Jongere generaties en mensen met een andere culturele achtergrond hebben soms andere wensen en ideeën over de invulling van hun loopbaan. Over hun ontwikkelbehoeftes bijvoorbeeld, of over hun werk-privébalans. Dat is iets om als organisatie rekening mee te houden. Het Goede Gesprek kan daarbij helpen. Het is een vorm van maatwerk tussen organisatie en individu.

Regie over het eigen werkgeluk

Overigens is het niet de HR-afdeling die Het Goede Gesprek organiseert. Dat doen medewerkers in de organisatie namelijk zelf. Op die manier nemen zij de regie over hun eigen werkgeluk. Uiteraard hebben leidinggevenden -zelf ook medewerkers- hier ook een rol in. Zie jij aanknopingspunten om verbinding met anderen te maken en zo nog meer voldoening uit je werk te halen? Of de dienstverlening aan inwoners te verbeteren? Aarzel dan niet en ga Het Goede Gesprek aan!

Is jouw gemeente ook geïnteresseerd in Het Goede Gesprek? Neem dan contact op met Eveline Vat, projectleider, via gezondwerk@aeno.nl of via 070 – 763 00 30.

Stuur een email

A&O verzorgt een serie van vier webinars over Het Goede Gesprek. Je kan je hier aanmelden voor de eerst volgende. Een goed gesprek draagt bij aan de vitaliteit en duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Wat is een goed gesprek en wat zijn randvoorwaarden en wat kun je als organisatie nog meer bereiken?

Misschien vind je dit ook interessant