Onze visie op Loopbaanontwikkeling De blik vooruit van reactief naar proactief loopbaanbeleid in de gemeentelijke sector 1000

Wendbaar en flexibel zijn is belangrijk voor gemeenten. Daarvoor is het nodig dat medewerkers een leven lang bezig blijven met leren en ontwikkelen. Toch gebeurt dat bij de meeste organisaties nog niet. Hier lees je over de noodzaak van proactief loopbaanbeleid, waar gemeenten nu staan, hoe ze op weg kunnen gaan, en natuurlijk: hoe A&O fonds Gemeenten daarbij helpt.

Download hieronder het hele stuk of lees verder voor een korte samenvatting.

Van reactief naar proactief

Een actief loopbaanbeleid maakt gemeenten flexibel. Medewerkers kunnen gemakkelijk aansluiten bij maatschappelijke ontwikkelingen en ontwikkelingen in andere sectoren. Bijvoorbeeld opgavegericht werken en digitalisering. Ze ontwikkelen hiervoor competenties, zoals 21-st century skills. Hierdoor zijn ze in staat om snel te schakelen als dat nodig is. Bijvoorbeeld van de een op de andere dag thuiswerken, vanwege de coronacrisis. Niet meer het diploma, maar de skills van medewerkers bepalen instroom, doorstroom en uitstroom.

Een kwart gemeenten gaat verder dan cao-afspraken

In de cao-afspraken staat dat een medewerker een keer in de drie jaar een loopbaantraject mag volgen, als hij of zij daarom vraagt. Maar dit is een reactieve manier van werken. Voor proactief loopbaanbeleid is meer nodig dan nu in de cao staat.

Loopbaanontwikkeling de norm in de organisatiecultuur

Wendbare en vitale medewerkers, die samen een flexibele organisatie vormen. Dat is het doel. En daarvoor is meer nodig dan voldoen aan de cao-afspraken. Het gaat erom dat loopbaanontwikkeling de norm wordt. Concreet: dat leren en ontwikkelen een vanzelfsprekend onderdeel is van het vakmanschap van de medewerker. Dat betekent ook dat medewerkers zich er verantwoordelijk voor voelen én regie nemen. Omdat ze weten dat ze daarin effectief ondersteund worden door hun organisatie, leidinggevende en HR-adviseur.

We helpen je graag op weg

A&O fonds helpt jouw gemeente graag om proactief aan de slag te gaan met loopbaanontwikkeling. Dat doen we met verschillende diensten en producten die je ondersteunen bij het formuleren van een visie én bij het in praktijk brengen daarvan.

Van onderzoeksrapporten tot webinars en online tools, gericht op de vier doelgroepen: organisatie en management, leidinggevenden, medewerkers en loopbaanprofessionals. Lees in de volgende tab meer over onze instrumenten.

Expertadvies op maat

Bij alles geldt: we geven je heel graag advies op maat. Je kunt altijd terecht bij een van onze collega’s om mee te denken over een specifiek thema dat bij jouw gemeente speelt. Over instrumenten, opleidingen, onderzoeken, boeken, en andere materialen die je kunt gebruiken om met dat thema aan de slag te gaan.

We hebben experts op verschillende gebieden in huis, en brengen je in contact met de persoon die jou het beste kan helpen. Of je nu een inhoudelijke vraag hebt (wat betekenen technologische ontwikkelingen voor mijn organisatie?) of geholpen wilt worden met de inrichting van een project.

Subsidie

A&O fonds Gemeenten heeft verschillende subsidie mogelijkheden. We ondersteunen je graag bij de aanvraag van een subsidie, en het ontwikkelen van een projectplan ervoor. Onze deur staat altijd open. Dus heb je een goed idee, of een initiatief? Neem gerust contact met ons op. Dan kijken we hoe we jouw organisatie kunnen helpen om met energie en enthousiasme de blik vooruit te krijgen.

A&O fonds Gemeenten helpt loopbaanprofessionals met instrumenten, subsidie, expertise en netwerken. We stimuleren gemeenten en medewerkers om continue bezig te blijven met leren en ontwikkelen zodat er optimale aansluiting is tussen wat een werknemer kan en wil en wat de gemeente als werkgever vraagt en biedt. Medewerkers moeten hiertoe andere kennis en vaardigheden ontwikkelen en leidinggevenden moeten hiervoor de ruimte bieden. Jij als loopbaanprofessional kan hier goed bij helpen.

Instrumenten

A&O fonds Gemeenten biedt instrumenten om medewerkers aan te moedigen in gesprek te gaan over hun loopbaan en ontwikkeling. Zo organiseert A&O fonds Gemeenten elk jaar de Safari-5 daagse (voorheen Meester in je Werk Week) en onderhoudt het platform: AllesuitJezelf.nl.

Allesuitjezelf.nl

A&O fonds Gemeenten ontwikkelt loopbaaninstrumenten die worden aangeboden op het online platform allesuitjezelf.nl. Dit is dé website voor de gemeentemedewerker die aan de slag moet of wil met zijn of haar loopbaan. Op de website bieden we onder andere:

  • Talentspiegel
  • Arbeidmarktscan
  • E-coaching

Klik op lees meer en kijk hoe jij de instrumenten in kan zetten voor jouw medewerkers.

E-coaching

Door corona is er nu veel behoefte aan e-coaching. Toevallig startte in 2019 A&O met een pilot e-coaching via email en nu, na bijna twee jaar, blijkt deze online vorm van loopbaancoaching waardevoller dan ooit. De lessen die we tot nu toe hebben geleerd, staan hier bij elkaar.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Safari

Safari is de nieuwe plek waar de Summerschool, Winterschool en Meester in je Werk week samen komen onder één paraplu. Safari biedt workshops gericht op het verbeteren van vaardigheden en competenties, zodat we wendbaar en vitaal blijven op het werk.

A&O faciliteert een netwerk voor loopbaanprofessionals. In dit netwerk brengen wij jullie met elkaar in contact zodat er optimaal gebruik kan worden gemaakt van alle kennis en ervaringen uit het vak.

Netwerken voor gemeentelijke loopbaanprofessionals

Wij organiseren twee keer per jaar een landelijke netwerkdag voor gemeentelijke loopbaanprofessionals. Deze netwerkdag biedt loopbaanprofessionals volop de mogelijkheid om collega’s uit andere gemeenten en regio’s te ontmoeten en van elkaar te leren. Het liefst organiseren we deze in fysieke vorm. Als de coronamaatregelen het niet toelaten, dan organiseren we de bijeenkomsten online. De online bijeenkomsten van 2021 kun je hieronder terugkijken.

Ben jij een loopbaanprofessional, doe en denk je mee over loopbaanontwikkeling binnen jouw gemeente? Dan ben je van harte welkom op de netwerkdagen voor loopbaanprofessionals. Als er weer een nieuwe netwerkdag wordt georganiseerd, nodigen we de leden van het netwerk hiervoor uit en melden we dat in onze socials. Ben je nog geen lid van het netwerk Loopbaanprofs? Meld je gauw en abonneer je op de Nieuwsbrief Loopbaanadviseur.

Naar Nieuwsbrief Loopbaanadviseurs

Volg ons op onze socials

Blijf op de hoogte en volg ons op Linkedin, Twitter en Youtube.

LinkedIn Twitter Youtube

Webinar Kick-off Loopbaanprofs

15 februari 2022

Bekijk hier de kick-off van de online netwerkbijeenkomst voor alle gemeentelijke loopbaanprofs terug. In een half uur praat A&O team Eigen Regie op Loopbaanontwikkeling jou bij over de loopbaanplannen van A&O fonds Gemeenten voor 2022.

Leer welke projecten, bijeenkomsten en hulpmiddelen we voor jou ontwikkelen, zodat jij je werk als loopbaanprof nóg beter kunt doen. We laten zien wat er nodig is om de stap van reactief naar proactief loopbaanbeleid te maken, wat de ontwikkelingen rondom Allesuitjezelf.nl zijn en welke andere ontwikkelingen op loopbaan- en arbeidsmarktgebied interessant zijn voor jou, zoals de community Arbeidsmarkt en het project Update!.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Webinar Hoe pak je loopbaanontwikkeling aan voor 50+?

14 oktober 2021

Is loopbaanontwikkeling anders voor 50-plussers dan voor 50-minners? Gemeente Amsterdam deed onderzoek. Luister naar Lena Tiemersma en Marieke de Feyter, projectleiders van het A&O fonds. Zij nemen je mee in de nieuwste cijfers van loopbaanontwikkeling bij 50-plussers.

Het eerste deel van dit webinar, de voorstelronde, is weggehaald. Hij start daarom bij de cijfers en de presentatie van gemeente Amsterdam.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Webinar netwerk Loopbaanprofessionals

22 juni 2021

Het webinar van 22 juni staat in het teken van het ondersteunen van leidinggevenden in hun veranderende rol. Wat is het beste voor een loopbaanprof om te doen? Jaap Donker, directeur Publieke Gezondheid en directeur Coronabedrijf bij GGD regio Utrecht, legt uit hoe loopbaanontwikkeling snel kan gaan in tijden van verandering. Kijk het webinar hier terug.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Webinar Loopbaanontwikkeling op de agenda

23 maart 2021

Tijdens dit webinar behandelen we de vraag ‘Hoe krijg je als loopbaanprof het onderwerp Loopbaanontwikkeling op de bestuurlijke agenda?’. Lena Tiemersma deelt in het eerste deel van het webinar de uitkomsten van het Regioplan-onderzoek naar Loopbaanbeleid bij gemeenten. In het tweede deel gaat het panel van professionals levendig met elkaar in gesprek over deze vraag. Het panel bestaat uit:

  • Karen Buurmeester, loopbaanadviseur bij de gemeente Schiedam
  • Josée Dekker, Loopbaanadviseur bij het Servicecentrum Drechtsteden
  • Harry Coumans, recent gepensioneerd gemeentesecretaris van de gemeenten Kerkrade, Maasgouw en Vaals
  • Annabelle Wagemans, directeur bij de gemeente Zundert

Kijk hier het webinar van 23 maart 2021 terug.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Baas in eigen loopbaan (BIEL netwerk)

Twee keer per jaar faciliteert A&O fonds Gemeenten de netwerkbijeenkomsten van trainers die opgeleid zijn tot trainer Baas in eigen Loopbaan.

Tijdens deze bijeenkomsten wordt de kwaliteit van de trainingen ontwikkeld en gewaarborgd. Deze training wordt gegeven bij gemeenten in Nederland door trainers van Human Talent Consultants en de (eigen) getrainde loopbaanprofessionals.

Meer weten? Neem contact op met Lena Tiemersma via Lena.Tiemersma@aeno.nl.

Stuur een email

Misschien vind je dit ook interessant