Weinig markten zijn zo complex als de arbeidsmarkt. Dagelijks komt er nieuwe informatie beschikbaar: onderzoeken, trendrapporten, data en duidingen. Wat is echt relevant voor jouw organisatie? Wat kun je ermee? A&O fonds Gemeenten introduceert het Marktmeestersnetwerk. In dit netwerk bundelen we de krachten van HRM-ers uit de gemeentepraktijk. Zo komen we tot meer én betere ideeën.

Hoe werkt het netwerk?

We helpen elkaar in dit netwerk van vakgenoten. A&O fonds Gemeenten wil je helpen inzicht en overzicht te krijgen door gerichte onderzoeken, workshops, bijeenkomsten en monitoring.

Als marktmeester ben je als eerste op de hoogte van nieuwe publicaties, de resultaten van onderzoeken en ontvang je gericht uitnodigingen voor evenementen van A&O fonds Gemeenten.

Meld je aan

Wil je een bijdrage leveren aan dit netwerk? Stuur dan een mail aan ingeborg.snel@aeno.nl met als titel Marktmeestersnetwerk.

Je krijgt dan een kort inschrijfformulier waarop je aangeeft over welke thema’s je wil meedenken. We benaderen je daarna alleen voor de thema’s van jouw voorkeur.

Je hebt de keuze uit
:
• Generatiepact
• Arbeidsmarktonderzoek (waaronder de Personeelsmonitor)
• Jongeren bij gemeenten
• Arbeidsmarktcommunicatie
• Onboarding

Meer informatie over deze thema's vind je hieronder.

Relevante onderzoeken en meedenken

We delen relevante onderzoeksresultaten van andere bureaus en jij kan ons helpen door je feedback te geven op producten die wij in voorbereiding hebben..

Je test bijvoorbeeld een online enquête, reflecteert met een groepje collega’s op voorlopige onderzoeksresultaten van bijvoorbeeld Jong@Gemeenten of neemt deel aan een focusgroep.

Misschien vind je dit ook interessant