Gemeentelijke organisaties zijn volop in beweging, terwijl medezeggenschap deze veranderingen nauwelijks weet bij te houden. De belangen van werkgevers en werknemers zijn niet meer per definitie tegengesteld. Dit vraagt om een medezeggenschapsstructuur die generaties en belangen weet te verbinden en verschillen weet te overbruggen. A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten en ondernemingsraden bij het maken van een moderniseringsslag.

De landelijke gemeentelijke OR-verkiezingen

Op woensdag 11 maart 2020 zijn de landelijke gemeentelijke OR verkiezingen. Deze vinden eens in de drie jaar plaats. In de weken voorafgaand aan de verkiezingen kunnen medewerkers die willen deelnemen aan de OR, zich als kandidaat aanmelden. Ondernemingsraadsleden hebben een belangrijke stem in de medezeggenschapstructuur. Een goed functionerende ondernemingsraad vertegenwoordigt alle belangen van alle generaties in de organisatie, weet deze te verbinden en de verschillen te overbruggen. Maar om dit te kunnen is draagkracht nodig en kunnen ze elke stem van hun collega medewerkers goed gebruiken.

Stem uitbrengen voor maximaal mandaat

OR-leden kunnen de steun van hun collega’s goed gebruiken en dat kan door te gaan stemmen. Hoe meer stemmen, hoe meer mandaat de OR heeft. Hoe meer mandaat, hoe meer invloed jouw OR heeft om zaken goed te regelen.

Voor een extra zetje in de rug

Hieronder geven Justine Feitsma (CNV Jongeren), Mathilde Dekker (FNV Overheid) en Saskia Marsman (CNV Overheid) aan waarom zij het belangrijk vinden om je stem uit te brengen tijdens de OR-verkiezing.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Een goed functionerende medezeggenschap is van belang voor de kwaliteit van gemeentelijke organisaties.

Stappenplan & tijdspad landelijke OR-verkiezingen 2020

OR-Vragenboek

Hoe zat het ook al weer? Wanneer mogen flexwerkers stemmen voor de ondernemingsraad? Waar moet de OR rekening mee houden bij digitaal stemmen? En, zijn er nu nog handtekeningen nodig voor vrije lijsten?

Voor sommigen is het misschien gesneden koek, voor anderen is het allemaal na te lezen in het OR-vragenboek. Zo bevat het informatie over het voorbeeldreglement, het convenant tussen OR en WOR-bestuurder en actuele interne en externe ontwikkelingen waar een ondernemingsraad mee te maken kan krijgen. Download het A&O vragenboek.

Over de OR

Justine Feitsma (CNV Jongeren), Mathilde Dekker (FNV Overheid) en Saskia Marsman (CNV Overheid) vertellen over het belang van het verkiesbaar stellen voor de OR.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Meer informatie nodig of heb je vragen?

Neem dan contact op met May Yalcin via 070 7630030 of or@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant