Om gemeenteprofessionals in het fysiek domein zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen, is in samenwerking met het ROI Institute Europe, dit behoeftenonderzoek gestart. En we hebben jouw hulp nodig!

Ben je betrokken bij of verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gemeenteprofessionals in het fysieke domein? Doe dan mee met dit behoeftenonderzoek en vul de enquête in. Doel van dit onderzoek is om goede ontwikkelprogramma’s te kunnen maken, die optimaal aansluiten bij de leerbehoeften van professionals rondom Omgevingswet en Energietransitie.

  • Ben je gemeentesecretaris, directeur, organisatieadviseur, veranderkundige, afdelingshoofd, teammanager of HR(M) manager/business partner, P&O adviseur of L&D adviseur?
  • Merk je dat de complexe uitdagingen in het fysiek domein veel impact hebben op de benodigde competenties van medewerker?
  • Wil je ze helpen om wendbaar en vitaal te blijven zodat zij hun werk goed kunnen blijven uitvoeren?
  • Zoek je naar vormen om medewerkers adequate ondersteuning te kunnen bieden?

Help dan mee door dit behoeftenonderzoek in te vullen.

Wat is het belang?

Met het invullen van de enquête help je met het samenstellen van adequate, ondersteunende ontwikkelprogramma’s, die maximaal aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Je kan hiermee medewerkers optimaal helpen met hun complexe werk rondom de Omgevingswet en Energietransitie. HR-afdelingen en leidinggevenden spelen voor vitaliteit en wendbaarheid van medewerkers een sleutelrol en door goede ondersteuning blijven medewerkers duurzaam inzetbaar.

Het fysieke domein staat de komende decennia voor grote veranderingen. Onderwerpen als bijvoorbeeld woningbouw, klimaat, landbouw, bodemdaling en circulaire economie, zijn allemaal grote vraagstukken waar een actieve rol van de gemeenten wordt verwacht. Over een jaar treedt ook de Omgevingswet in werking en ook neemt bijna dagelijks de druk op de regierol van de gemeenten voor de Energietransitie toe.

De nieuwe taken vragen om een integrale en domeinoverstijgende aanpak, om andere competenties en andere manieren van denken en (samen)werken. Kortom, de taken van de gemeenteprofessionals veranderen sterk en dat vraagt om helder inzicht in de leerbehoeften van de professionals.

Vind jij dit ook belangrijk? Dan hopen we van harte dat je mee wilt doen. We delen uiteraard de onderzoeksresultaten met de respondenten die dat aangeven in de enquête.

Ook online verdiepingssessies

Na het verwerken van de onderzoeksresultaten organiseren we ook verdiepingssessies. Met een groep respondenten gaan we in gesprek, delen de resultaten en bespreken en toetsen de nieuwe inzichten en ideeën. Ook is er ruimte om ervaringen te delen. We verwachten eind februari de sessie(s) te kunnen organiseren. Mocht je hier interesse in hebben, kun je dit ook in de enquête aangeven.

Heeft u vragen over het onderzoek neem dan contact op met projectleider Alexander Groen via: alexander.groen@aeno.nl.

Het A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij de ontwikkeling van mens en organisatie op het terrein van houding en gedrag. Dit onderzoek, naar de leer- en ontwikkelbehoeften bij gemeenten, is ontwikkeld door het A&O fonds Gemeenten in samenwerking met het ROI Institute Europe. Uw antwoorden worden anoniem verwerkt en vertrouwelijk behandeld. Door de vragenlijst te starten gaat u hiermee akkoord. De samenvatting van de resultaten - niet te herleiden tot individuele personen - zullen mogelijk op deze site worden gedeeld dan wel verwerkt worden in A&O publicaties.

Misschien vind je dit ook interessant