Naar aanleiding van de coronacrisis en de genomen overheidsmaatregelen, werken veel medewerkers vanuit huis. De nieuwe werksituatie roept allerlei vragen op. De Hogeschool van Amsterdam is daarom een onderzoek naar thuiswerken en teameffectiviteit gestart en de resultaten van de quickscan zijn inmiddels binnen. Maar de Hogeschool gaat door met onderzoek naar de effecten van thuiswerken bij gemeenteprofessionals.

Thuiswerken leidt tot meer focus en efficiëntie

Twee derde van de gemeentemedewerkers geeft aan minimaal 2 dagen per week thuis te willen blijven werken. Ook voelen ze zich digitaal bekwaam en zijn ze instaat om zichzelf goed te managen. Dit blijkt uit de quickscan van de Hogeschool van Amsterdam onder 672 gemeentemedewerkers van 8 gemeenten. Klik hieronder verder voor de resultaten samengevat en een uitgebreide pdf.

De uitkomsten van deze quickscan worden gebruikt voor een intensief onderzoek van ongeveer een jaar naar de effecten van thuiswerken op teameffectiviteit en de wendbaarheid van teams binnen de gemeentelijke organisatie. Ook dit onderzoek wordt ondersteund door A&O fonds Gemeenten.

Presentatie onderzoek

Kijk hieronder naar een presentatie van Wouter Smit, hoofddocent opleiding Bedrijfskunde Hoge School Amsterdam en Tjebbe Verwest, docent opleiding HRM, over werkbeleving tijdens corona, hybride werken en nieuwe competenties.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Opleiding Interne Change Agent

Tijdens het A&O fondsen Festival vertellen Wouter Smit en Tjebbe Verwest, ook over de Opleiding Interne Change Agent, die samen met het A&O fonds is ontwikkeld.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Meer weten over de quickscan en/of het onderzoek? Stuur via onderstaande button een e-mail naar Tjebbe Verwest van de Hogeschool van Amsterdam of bel 06 21158366.

De thuiswerksituatie

Door het thuiswerken gaan veel dingen anders. Het contact met collega’s verloopt via email, appberichten, videoverbindingen en de telefoon. Dit is, in deze omvang, voor veel medewerkers nieuw. Ook voor leidinggevenden is het thuiswerken wennen.

De nieuwe werksituatie roept allerlei nieuwe vragen op, zoals:

  • Hoe verrichten werknemers thuis hun werkzaamheden?
  • Hoe geef ik leiding aan een team op afstand?
  • Voldoet de thuiswerkplek wel aan de ergonomische normen?
  • Hoe verloopt eigenlijk de virtuele samenwerking in teams, tussen teams en met externe stakeholders?

Diepgravend onderzoek

Verschillende teams binnen een gemeenten kunnen deelnemen aan dit onderzoek. Aan de hand van de resultaten wordt een gezamenlijke diagnose gemaakt van de factoren die de teameffectiviteit mogelijk kunnen verbeteren.

Het team formuleert verbeterdoelen en teaminterventies worden geïmplementeerd. Het opstellen en begeleiden van de interventies wordt onder begeleiding van deskundige uitgevoerd. Dit onderzoek en het begeleidingstraject is een nauwe samenwerking tussen interne (HR- en/of organisatie) adviseurs van de gemeente en docenten van de Hogeschool van Amsterdam.

Misschien vind je dit ook interessant