A&O fonds Gemeenten

A&O fonds Gemeenten (Stichting Arbeidsmarkt en Opleidingsfonds Gemeenten) is hét fonds voor alle gemeenten van Nederland. A&O heeft tot doel Nederlandse gemeenten vitaal en wendbaar te houden, zodat zij optimaal kunnen blijven aansluiten bij de veranderende samenleving. Wij inspireren, ondersteunen en adviseren bij organisatieontwikkeling en professionalisering.

We focussen op:

  • vitaliteit
  • talent voor de toekomst
  • leren en ontwikkelen
  • eigen regie in loopbaanontwikkeling
  • leiderschap en cultuur

Missie

A&O fonds Gemeenten draagt bij aan aantrekkelijke, dynamische en creatieve gemeentelijke organisaties met een gezond arbeidsklimaat. Medewerkers zijn weerbaar en wendbaar en nemen zelf verantwoordelijkheid voor hun werk en loopbaan.

In 1993 hebben de sociale partners in de gemeentelijke sector (werkgevers en werknemers) de Stichting A&O fonds Gemeenten opgericht.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Vitaliteit

Als medewerkers lekker in hun vel zitten, zijn ze productiever, hebben ze meer plezier in hun werk en verzuimen ze minder. Punt is dat de aandacht van gemeenten zich vaak beperkt tot een impuls, zoals een vitaliteitsweek, terwijl er meer nodig is. Voor echt resultaat is een gestructureerde aanpak essentieel.

Zo een aanpak hebben wij de afgelopen twee jaar ontwikkeld en geïmplementeerd, met de BRUIS-campagne. De kern: op alle niveaus in de organisatie in gesprek gaan, meten en maatwerk bieden. BRUIS zorgt ervoor dat vitaliteit blijvend op de agenda van gemeenten komt te staan.

Talent voor de toekomst

Wij helpen jou en je organisatie met arbeidsmarktpositionering en verdere professionalisering van werving en onboarding.

De arbeidsmarkt is krap en dat blijft de komende jaren ook zo. De juiste mensen op de juiste plek, niet alleen nu, maar ook in de toekomst; dat is voor veel gemeenten een flinke uitdaging. Bovendien verandert de vraag. Gemeenten zoeken kandidaten met een ander profiel dan voorheen. Dat komt door nieuwe rollen en opgaven, maar ook door een steeds sterkere visie op inclusiviteit en het aantrekken van jong talent.

Communities

We maken het makkelijker voor gemeenten om van elkaar te leren of en samen te werken, door middel van onder andere onze communities.

Meld je aan voor een community arbeidsmarktstrategie

Actuele kennis

Daarnaast bieden we praktische tools zoals factsheets met informatie voor het werven van specifieke, gewilde functies. We geven met onze jaarlijkse personeelsmonitor het inzicht dat nodig is voor proactief personeelsbeleid en strategische personeelsplanning.

Ook genereren we nieuwe kennis. Onder meer over de gevolgen van onder andere digitalisering en dataficering, bijvoorbeeld verdwijnende en nieuwe functies. En over nieuwe vormen van werving en selectie, zoals skillsmatching, en over de kansen die intersectorale mobiliteit biedt. Hierover ontwikkelen en publiceren we samen met gemeenten en andere partijen rapportages en scenario’s.

Leren en ontwikkelen

We helpen individuele medewerkers bewust te zijn van hun veranderkracht en trainen nieuwe vaardigheden en competenties. Op deze manier ontstaat een nieuwsgierige leercultuur bij de gemeente die openstaat voor de 21st century skills.

Het werk bij gemeenten verandert door bijvoorbeeld digitale ontwikkelingen en dataficering. Ook grote thema’s als klimaat en energietransitie en veranderingen in het sociaal en ruimtelijk domein hebben invloed op de samenwerking met collega’s, partners en inwoners.

Bewustwording

Van gemeenteprofessionals worden veel competenties gevraagd zoals regisseren, communiceren, samenwerken en kritisch en creatief denken. Het is daarom belangrijk dat de organisatie een leercultuur stimuleert en faciliteert. Het begint bij het besef dat blijven leren voor iedereen belangrijk is, zeker nu. Wij initiëren en ondersteunen dit bewustwordingsproces voor jou en je organisatie. De organisatie helpen we door in eigen huis en met andere gemeenten kennis te ontwikkelen. Dat doen we bijvoorbeeld door het faciliteren van tafelgesprekken en leersessies.

Onderzoek

Ook initiëren we onderzoek en bundelen we inzichten in publicaties en handleidingen. We kiezen daarbij onder meer de invalshoeken upskilling (nieuwe vaardigheden en competenties leren om een bestaande functie te kunnen blijven doen) en reskilling (mensen trainen voor een andere functie). Zo werken we aan sterke leermodellen en een nieuwsgierige leercultuur, waarin mensen vooral de kansen van veranderingen zien.

Eigen regie in loopbaanontwikkeling

Wij helpen medewerkers en organisaties met loopbaanontwikkeling. Bijvoorbeeld met het platform Allesuitjezelf.nl. Hier vinden gemeentemedewerkers tools om eigen talenten in kaart te brengen en de eigen positie op de arbeidsmarkt te verkennen. Ook kunnen bezoekers direct zelf aan de slag met online cursussen, e-books en informatie over coaching, netwerken en solliciteren.

De loopbaan is van de medewerker, maar de leidinggevende speelt hierin een belangrijke rol. We ondersteunen daarom ook daar met kennisontwikkeling, visievorming en de vertaling van CAO-afspraken naar de dagelijkse praktijk. Daarbij bieden we voor gemeenten op Allesuitjezelf.nl ook een gepersonaliseerde entreepagina tot het platform met links naar het eigen ondersteuningsnetwerk van loopbaanprofessionals.

Landelijk netwerk loopbaanprofessionals

Loopbaanprofessionals en leerambassadeurs brengen we samen in een landelijk netwerk en we ontwikkelen trainingen en tools voor hen. Zodat we gezamenlijk het onderwerp nog beter op de kaart kunnen zetten.

Leiderschap en cultuur

We ondersteunen bij cultuurverandering zodat management, college en raadsleden ruimte maken voor innovatie bij gemeenten. Zo ontstaat sociaal leiderschap: een gelijkwaardige samenwerking, waarin leidinggevenden, medewerkers en inwoners elkaar versterken.

Grote maatschappelijke vraagstukken zoals de energietransitie, razendsnelle technologische ontwikkelingen, en de voortdurende beweging in de samenleving vragen om een langetermijnvisie én ruimte voor innovatie.

Cultuurverandering is moeilijk

Cultuurverandering in de gemeentelijke sector is niet makkelijk. Leidinggevenden doen hun werk in een politieke context, met vaak een ingewikkelde processtructuur en verantwoordingsplicht. Die structuur knelt soms. We brengen leidinggevenden verder door te investeren in bewustwording. We bieden praktische tools en stimuleren de intrinsieke motivatie van leidinggevenden om aan de slag te gaan met sociaal leiderschap. Ook verbinden en inspireren we gemeentelijke vernieuwers in alle beleidsdomeinen.

Heb je vragen?

A&O fonds Gemeenten is er voor gemeenten en hun medewerkers. Wil je een voorstel doen of een afspraak maken? Neem gerust contact op met secretariaat@aeno.nl.

Stuur een email
Postadres Postbus 11560
2502 AN
Den Haag
Bezoekadres Fluwelen Burgwal 58
2511 CJ
Den Haag
Algemeen 070-7630030
secretariaat@aeno.nl
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten