3-2-1-Co! is het innovatie laboratorium van A&O fonds Gemeenten. We werken met gemeenten aan projecten van morgen door ze te helpen om hun ideeën te vertalen naar de praktijk. De maatschappij is voortdurend in beweging en gemeentelijke organisaties moeten blijven innoveren om mee te bewegen.

Wat is 3-2-1-Co!

Als het gaat om vernieuwende ideeën blijken gemeenten zeer actief. De uitdaging zit 'm in de vertaling van deze ideeën naar de praktijk. Bij 3-2-1-Co! zoeken we samen met jouw gemeente uit wat werkt. Tijdens drie bijeenkomsten ga je samen met andere professionals aan de slag. Dit doen we niet alleen, maar in samenwerking met Ynnovate. Elk jaar is er een ander thema. Binnen dit thema zoeken we een creatieve oplossing voor jouw vraagstuk en vertalen dit in een uitvoerbaar projectplan. Zo creëren we experimenten waar ook andere gemeenten van kunnen leren.

Het thema van 2021: Duurzame inzetbaarheid

We hebben ook dit jaar de gemeenten zelf gevraagd met welk thema ze voor 3-2-1-Co! aan de slag willen. Het gekozen thema is: 'Duurzame inzetbaarheid'. We zijn ontzettend blij dat er zoveel belangstelling is voor dit thema, want er hebben zich voor dit jaar al voldoende gemeenten aangemeld.

De deelnemende gemeenten

De volgende drie gemeenten (Den Haag, Den Helder en Het Hogeland) gaan ieder met hun eigen ideeteam aan de slag met het thema duurzame inzetbaarheid. Iedere gemeente met zijn eigen vraagstuk.

  • Den Haag gaat aan de slag met generatie Y (jonge medewerkers) die hun energie verliezen doordat ze binnen de organisatie tegen muren aanlopen van procedures en bureaucratie. Hierdoor verlaten ze vaak snel de organisatie en maken ze niet de grootst mogelijke impact met hun nieuwe ideeën en frisse blikken.
  • Het Hogeland: Hoe maken we aan medewerkers duidelijk wat duurzame inzetbaarheid eigenlijk is.
  • Den Helder: Hoe zorgen we ervoor dat zowel teamcoaches als medewerkers verantwoordelijkheid nemen om lang actief te zijn en een bijdrage te blijven leveren aan de organisatie.

Ynnovate-methode

Naast de vier deelnemende gemeenten - elk met een ideeteam van vijf medewerkers - kunnen er ook enthousiaste meedenkers deelnemen aan 3-2-1-Co!.

We gaan aan de slag volgens de Ynnovate-methode. Een methodiek die je in een aantal stappen meeneemt in de concrete aanpak van een innovatieproces. Kenmerkend voor deze methode is dat mensen zélf bedenken welke knelpunten moeten worden opgelost en zo gezamenlijk komen tot vernieuwende oplossingen en een nieuwe aanpak. Er wordt gebruik gemaakt van creatieve technieken, die zowel leiden tot veel energie en plezier, als tot een snel en goed resultaat.

Ben jij een frisse meedenker en wil je je voor een of meerdere dagen aanmelden voor 3-2-1-Co! Dat kan hieronder en is 100% digitaal.

Wat we willen bereiken met 3-2-1-Co!

Eén van de belangrijkste taken van het A&O fonds is het stimuleren van innovatie bij gemeenten. Met 3-2-1-Co! willen we vernieuwende projecten opstarten rond belangrijke vraagstukken in de gemeentelijke sector. Voor de deelnemende gemeente levert dit een levensvatbaar project op voor een actueel vraagstuk. Voor de sector levert 3-2-1-Co! innovatieve en inspirerende oplossingen voor vraagstukken waar veel gemeenten mee te maken hebben. Tegelijkertijd biedt de werkwijze in het 3-2-1-Co! laboratorium de kans om kennis te maken met innovatieve werkvormen die ook op andere vraagstukken ingezet kunnen worden.

Projectleider Fred Jansen vertelt in onderstaande video wat we met het project 3-2-1-Co! beogen.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Subsidie en Expertise

Heb je een mooi projectidee en wil je meer weten over subsidies en expertise? Kijk dan op de knop: Dat wil ik ook!

Hier vind je uiteenlopende verhalen van ervaringsdeskundigen met het innovatielab 3-2-1-Co!

Praktijkervaringen van andere gemeenten

Met 3-2-1 Co! helpen we gemeenten om hun ideeën te vertalen naar de praktijk. Zo ook de gemeente Lochem met hun vraagstuk: Hoe kunnen we zorgen dat de organisatie bruist van de mogelijkheden om talenten in te zetten?

Met behulp van 3-2-1-Co! is de app Tinder for Talent bedacht. Projectleiders Friso Veltkamp en Astrid Tai vertellen op het A&O fondsen Festival 2020 over deze app waarbij vraag naar en aanbod van talent samenkomt.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Misschien vind je dit ook interessant