De Radboud universiteit is op zoek naar gemeenten die vanaf oktober 2021 een nieuw instrument willen testen om de duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers te onderzoeken. In samenwerking met A&O fonds Gemeenten doet de Radboud Universiteit namelijk onderzoek naar het vergroten van de wendbaarheid en duurzame inzetbaarheid van gemeentemedewerkers en gemeentelijke organisaties. Hiertoe heeft de Radboud Universiteit de Competentieverkenner ontwikkeld.

Instrument om te reflecteren

De competentieverkenner is een innovatief, digitaal instrument dat medewerkers uitdaagt om te reflecteren op hun eigen werk. Met dit instrument gaat de medewerker op een gestructureerde manier aan de slag om te ontdekken welke competenties belangrijk zijn in het werk. De antwoorden van de respondent helpen vervolgens om na te denken over het belang, de waardering en de (geboden steun in de) ontwikkeling van de eigen competenties binnen de organisatie.

We zijn op zoek naar jou

Om de competentieverkenner geschikt te maken voor algemeen gebruik door medewerkers en gemeentelijke organisaties, is een validatiestudie nodig. Daarbij is jouw hulp en die van jouw gemeentelijke organisatie nodig. We zijn op zoek naar een aantal gemeenten die per oktober 2021 het instrument willen gaan testen.

Wat houdt het concreet in?

  • Je gemeente levert één of meerdere teams die bereid zijn deel te nemen aan de validatiestudie
  • De leden van deze teams vullen eerst individueel (digitaal) de competentieverkenner in
  • In een gezamenlijke teamsessie (fysiek of digitaal) wordt vervolgens gereflecteerd op de bevindingen

Het invullen van de competentieverkenner voorafgaand aan de sessie duurt ongeveer 30 minuten. De teamsessie die door de onderzoekers begeleid wordt duurt ongeveer 2,5 uur. Na afloop ontvangt jouw organisatie een geanonimiseerd rapport waarin de belangrijkste resultaten uiteengezet zijn.

Interesse? Volg het webinar!

De validatiestudie biedt jouw organisatie de kans om de competentieverkenner (kosteloos) uit te proberen. Dit helpt niet alleen de onderzoekers, maar geeft jouw organisatie ook de mogelijkheid om inzichten te verkrijgen voor het vormgeven van duurzame loopbanen voor gemeentemedewerkers en het vergroten van de wendbaarheid van de organisatie.

Interesse? Doe donderdag 10 juni van 16.00 tot 17.00 uur mee aan het webinar over de achtergrond en inhoud van deze studie.

Meld je aan door een mail te sturen naar rutger.blom@ru.nl.

Meerwaarde voor de medewerker en de gemeentelijke organisatie

Meerdere pilots hebben laten zien dat de verkenner van meerwaarde is in de gemeentelijke organisatie. Respondenten geven aan dat de verkenner hen veel inzicht biedt in hun eigen competenties en die van collega’s.

Doordat het instrument ook mogelijkheden biedt om de antwoorden van respondenten op organisatieniveau te vergelijken, kunnen inzichten worden verkregen in competenties van medewerkers met soortgelijke of juist andere functies; met dezelfde of juist andere achtergrondkenmerken; en met dezelfde of juist andere ambities. Dergelijke inzichten kunnen ondersteunen bij het vormgeven van duurzame loopbanen van gemeentemedewerkers, en het verder ontwikkelen van competenties binnen gemeentelijke organisaties.

Meer weten?

Luister ook

Peter Kruyen (onderzoeker en universitair docent) en Marieke van Genugten (onderzoeker en universitair docent) van de Radboud Universiteit Nijmegen doen onderzoek naar de creatieve ambtenaar. Wat is creativiteit en wat is een creatieve ambtenaar?

Misschien vind je dit ook interessant