De Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten (RI&E Gemeenten) is een digitaal instrument ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties om goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten.

RI&E geeft inzicht in arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren.

Aanmelden RI&E Gemeenten

Eerst de RI&E testen? Dat kan. Maak en testaccount aan. Deze kan je later weer verwijderen.

Inloggen RI&E gemeenten

Voordelen van de RI&E Gemeenten:

  • Toegespitst op risico’s bij gemeenten
  • Overzichtelijke rapporten
  • Per afdeling uit te voeren
  • Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke
  • Zelf aanpassen van vragenlijsten

Doe-het-zelf

De RI&E Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RI&E hiermee zelf coördineren en uitvoeren en als het nodig is deskundige ondersteuning vragen.

Participatie

Daarnaast ondersteunt de RI&E om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheden, taken en rollen worden verdeeld en dat stimuleert participatie en zelfregie.

Toetsing

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E en plan van aanpak te hebben. Ook moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Erkenning

De RI&E gemeenten is geen erkend instrument, maar voldoet wel aan de wet en met de RI&E gemeenten kan een kwalitatief goede RI&E worden uitgevoerd.

Erkenning van het instrument is namelijk alleen zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers, omdat deze bedrijven vrijstelling krijgen van de RI&E -toetsing als zij het erkende RI&E -instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RI&E Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Nieuwe Corona-RI&E-module

A&O fonds Gemeenten heeft samen met VNG een Corona-RI&E-module ontwikkeld. Deze Corona-RI&E-module is een aanvulling op de reguliere RI&E.

Veel gemeenten zijn aan de slag om hun werkomgeving op basis van de anderhalve meter samenleving in te richten. Een groot deel van de mensen werkt thuis, maar er zijn ook nog medewerkers op de werkplek actief. Om de risico’s en de te nemen maatregelen helder in kaart te brengen is er nu een speciale Corona-RI&E-module hierin vind je alle afspraken, ook rondom nieuwe risico's als COVID-19.

De RI&E is een arbowettelijke verplichting waarin nieuwe risico’s als COVID-19 ook in opgenomen moeten zijn. Dit document is versie 2 van de gemeente specifieke vragenlijst Corona-RI&E. Versie 2 is tot stand gekomen door het testen van versie 1 bij vijf gemeenten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen.

Handleidingen, tips & trucs en presentatie

Voor werken met RI&E kan je gebruikmaken van de handleiding.

Vragen of opmerkingen?

Graag horen we jouw input, vragen of opmerkingen over de RIE Gemeenten. Deze kun je doorgeven aan het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten, telefoonnummer: 070 763 00 30 of via gezondwerk@aeno.nl.

Dat kunnen bijvoorbeeld vragen zijn over wie te betrekken bij het opstarten van de RIE, taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, het inrichten van het proces van de RIE en gewenste aanvullingen.

Technische vragen?

Technische vragen kunnen direct gesteld worden aan IT&Care, telefoonnummer 030-2996222 of via servicedesk@itandcare.nl.

Denk dan aan vragen over inloggegevens, wegwijs in het instrument, toevoegen van eigen vragen, haperingen van het systeem of opmerkingen over gebruiksvriendelijkheid.

Training

Gemeenten kunnen zelf training en advies regelen. Voor deze mogelijkheden kun je contact opnemen met de onderstaande contactpersonen.

Voor de ‘technische’ RI&E training:
Wim van Rosmalen – Mensely
E-mail: wim.van.Rosmalen@mensely.nl
Telefoon: 06 537 905 89

Voor inhoudelijk advies:
Judith Brouwer Advies en Training
E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
Telefoon: 06 224 035 95

Misschien vind je dit ook interessant