De Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten (RI&E Gemeenten) is een digitaal instrument ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties om goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. RI&E geeft inzicht in arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren.

A&O fonds Gemeenten beheert het RI&E instrument. We zijn op dit moment (nov 2021-apr 2022) bezig de vragenlijst te actualiseren. De huidige vragenlijst dateert uit november 2017. Daarnaast is er een aparte Corona vragenlijst (7 april 2021) beschikbaar.

De actualisatie leidt tot:

 1. Het verwerken van veranderingen in wetgeving en stand van de arbodienstverlening en verbeteringen van vraagstellingen en toelichtingen die onduidelijk zijn, in de huidige vragenlijst
 2. Het toevoegen van een extra vragenlijst met een indeling naar arbothema.

Als gebruiker kan je zelf kiezen welke vragenlijst het beste past.

De verwachting is dat de actualisatie in april 2022 gereed is en beschikbaar komt in het RI&E instrument.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Aanmelden RI&E Gemeenten

Wil je aan de slag met de RI&E? Vraag een account aan via ‘aanmelden’. Een account wordt alleen verstrekt aan organisaties die aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAO Gemeenten, of de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties (CAO SGO) moeten toepassen.
 • Voor samenwerkingsverbanden geldt dat deze voor minimaal 75% uit gemeenten moet bestaan.
 • Sluiten de inhoudelijke taken van de organisatie aan bij wettelijke taken van de gemeente.

Inloggen RI&E gemeenten

Voor direct inloggen, gebruik de onderstaande knop.

Voordelen van de RI&E Gemeenten:

 • Toegespitst op risico’s bij gemeenten
 • Overzichtelijke rapporten
 • Per afdeling uit te voeren
 • Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke
 • Zelf aanpassen van vragenlijsten

Doe-het-zelf

De RI&E Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RI&E hiermee zelf coördineren en uitvoeren en als het nodig is deskundige ondersteuning vragen.

Participatie

Daarnaast ondersteunt de RI&E om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheden, taken en rollen worden verdeeld en dat stimuleert participatie en zelfregie.

Toetsing

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E en plan van aanpak te hebben. Ook moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Erkenning

De RI&E gemeenten is geen erkend instrument, maar voldoet wel aan de wet en met de RI&E gemeenten kan een kwalitatief goede RI&E worden uitgevoerd.

Erkenning van het instrument is namelijk alleen zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers, omdat deze bedrijven vrijstelling krijgen van de RI&E -toetsing als zij het erkende RI&E -instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RI&E Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Nieuwe Corona-RI&E-module

A&O fonds Gemeenten heeft samen met VNG een Corona-RI&E-module ontwikkeld. Deze Corona-RI&E-module is een aanvulling op de reguliere RI&E.

Veel gemeenten zijn aan de slag om hun werkomgeving op basis van de anderhalve meter samenleving in te richten. Een groot deel van de mensen werkt thuis, maar er zijn ook nog medewerkers op de werkplek actief. Om de risico’s en de te nemen maatregelen helder in kaart te brengen is er nu een speciale Corona-RI&E-module hierin vind je alle afspraken, ook rondom nieuwe risico's als COVID-19.

De RI&E is een arbowettelijke verplichting waarin nieuwe risico’s als COVID-19 ook in opgenomen moeten zijn. Dit document is versie 2 van de gemeente specifieke vragenlijst Corona-RI&E. Versie 2 is tot stand gekomen door het testen van versie 1 bij vijf gemeenten. Dit heeft geleid tot enkele wijzigingen.

Handleiding

Voor werken met RI&E kan je gebruikmaken van de handleiding.

Vragen

Voor vragen over het product RIE Manager:

 • Marco Ruivenkamp – Mensely
  E-mail: marco.ruivenkamp@mensely.nl
  Telefoon: 06 5430 3150

Voor inhoudelijk advies:

 • Judith Brouwer - Advies en Training
  E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
  Telefoon: 06 224 035 95

Voor technische vragen:

 • IT&Care
  Telefoon: 030-2996222
  E-mail: servicedesk@itandcare.nl

Opmerkingen

Heb je vragen over het inrichten van RIE en de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, neem dan contact op met het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten.

Telefoonnummer: 070 763 00 30
E-mail: gezondwerk@aeno.nl

Misschien vind je dit ook interessant