De Risico Inventarisatie en Evaluatie Gemeenten (RI&E Gemeenten) is een digitaal instrument ontwikkeld voor gemeentelijke organisaties om goede arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid van medewerkers te vergroten. RI&E geeft inzicht in arbeidsomstandigheden en hoe deze te verbeteren.

IT&Care heeft besloten om per 1 januari 2024 te stoppen met het aanbieden van de RI&E-manager.

De software voldoet niet meer aan de eisen die voor de toekomst worden gesteld. Het A&O fonds zoekt nu een geschikte vervanger voor deze tool.

Maakt jouw gemeente gebruik van de RI&E-manager laat het ons weten via gezondwerk@aeno.nl, dan kunnen we je zo goed mogelijk helpen bij de overgang naar de nieuwe RI&E tool.

Wil je meedenken met de keuze voor de nieuwe tool of op de hoogte blijven van de planning, laat dat ons dan ook weten via bovenstaand emailadres.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

RI&E Gemeenten is geactualiseerd

We hebben de RI&E Gemeenten geactualiseerd in januari 2022 in samenspraak met een gebruikersgroep. De lijsten zijn geactualiseerd ten aanzien van wetgeving en inspectiebeleid. De grootste verandering is dat er nu twee vragenlijsten zijn. Een vragenlijst die organisatiegericht is (beleid, gebouw, afdeling) en een vragenlijst die geordend is naar de arbothema’s. Dit komt tegemoet aan de wens om flexibeler om te kunnen gaan met de RI&E.

De vragenlijsten zijn te vinden na inloggen in het systeem onder tabblad BEHEER – sub tabblad RIE VRAGENLIJSTEN. Op het moment dat je een nieuwe RIE toevoegt, verschijnt automatisch de keuze voor één van deze vragenlijsten waarmee je aan de slag gaat.

Wij horen graag wat jullie ervaringen zijn met de vernieuwde vragenlijst(en)! Bij voorkeur via gezondwerk@aeno.nl.

Aanmelden RI&E Gemeenten

Wil je aan de slag met de RI&E? Vraag een account aan via aanmelden. Een account wordt alleen verstrekt aan organisaties die aan de volgende criteria voldoen:

 • Voor alle organisaties geldt dat zij de gemeentelijke rechtspositieregeling, de CAO Gemeenten, of de CAO Samenwerkende gemeentelijke organisaties (CAO SGO) moeten toepassen.
 • Organisaties die lid zijn van de WSGO.
Aanmelden

Inloggen RI&E gemeenten

Voor direct inloggen, gebruik de onderstaande knop.

Inloggen

Voordelen van de RI&E Gemeenten:

 • Toegespitst op risico’s bij gemeenten
 • Overzichtelijke rapporten
 • Per afdeling uit te voeren
 • Maatregelen kunnen worden toegekend aan de verantwoordelijke
 • Zelf aanpassen van vragenlijsten

Doe-het-zelf

De RI&E Gemeenten is een doe-het-zelf instrument. Preventiemedewerkers, Arbo coördinatoren of P&O-ers met arbeidsomstandigheden in hun takenpakket kunnen de RI&E hiermee zelf coördineren en uitvoeren en als het nodig is deskundige ondersteuning vragen.

Participatie

Daarnaast ondersteunt de RI&E om medewerkers te betrekken bij het inventariseren van de arbeidsomstandigheden. Verantwoordelijkheden, taken en rollen worden verdeeld en dat stimuleert participatie en zelfregie.

Toetsing

Elk bedrijf met personeel is wettelijk verplicht om een RI&E en plan van aanpak te hebben. Ook moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde kerndeskundige.

Erkenning

De RI&E gemeenten is geen erkend instrument, maar voldoet wel aan de wet en met de RI&E gemeenten kan een kwalitatief goede RI&E worden uitgevoerd.

Erkenning van het instrument is namelijk alleen zinvol voor bedrijven met maximaal 25 werknemers, omdat deze bedrijven vrijstelling krijgen van de RI&E -toetsing als zij het erkende RI&E -instrument van hun branche gebruiken. Binnen de gemeentelijke sector zijn geen gemeenten met maximaal 25 personen in dienst. Een erkenning van de RI&E Gemeenten heeft op dat gebied dus geen toegevoegde waarde.

Handleiding

Voor werken met RI&E kan je gebruikmaken van de handleiding.

Vragen

Voor inhoudelijk advies:

 • Judith Brouwer - Advies en Training
  E-mail: info@judithbrouweradvies.nl
  Telefoon: 06 224 035 95

Voor technische vragen:

 • IT&Care
  Telefoon: 030-2996222
  E-mail: servicedesk@itandcare.nl

Opmerkingen

Heb je vragen over het inrichten van RI&E en de verschillende taken, rollen en verantwoordelijkheden van betrokkenen, neem dan contact op met het projectteam Arbo van het A&O fonds Gemeenten.

Telefoonnummer: 070 763 00 30
E-mail: gezondwerk@aeno.nl

Misschien vind je dit ook interessant