De gemeentelijke dienstverlening is complexer geworden door decentralisatie. Om medewerkers daarbij te ondersteunen biedt A&O fonds Gemeenten diverse tools, trainingen en bijeenkomsten om talenten te ontwikkelen en handvatten te geven om veranderingen op te vangen.