Overslaan en naar hoofdinhoud gaan
Menu

Subsidie en expertise

A&O fonds Gemeenten ondersteunt gemeenten bij organisatieontwikkeling en professionalisering van medewerkers. Wendbaar inspelen op de eisen en wensen van de (netwerk)samenleving staat hierbij centraal. Met Subsidie en expertise ondersteunt het fonds projecten die gericht zijn op het in de praktijk aanleren van nieuwe vaardigheden, houding en gedrag die voor de wendbaarheid en vitaliteit van medewerker en gemeentelijke organisatie nodig zijn.

Twee subsidieregelingen

Er zijn in 2021 twee regelingen:

 • Stimuleringsregeling: voor projecten die nieuw zijn voor de gemeenten

  De Stimuleringsregeling bestaat uit:
  - een subsidie van € 5.000,- óf
  - een expert ter waarde van maximaal € 5.000,- die bij de start van het project ondersteunt
 • StimuleringsregelingPLUS: voor projecten die nieuw zijn voor de sector

  De StimuleringsregelingPLUS bestaat uit:
  - een subsidie van € 25.000,-

  Naast dit bedrag kan voor maximaal 10 projecten ook een expert toegewezen worden, die bij de start van het project ondersteunt. Ieder project wordt daarnaast door een expert gevolgd, zodat ook uit het proces resultaten (zoals kritische succesfactoren; geleerde lessen) opgehaald kunnen worden.
AO Organisatiestructuur Subsidies

Wie kunnen aanvragen

Criteria tot toelating tot de subsidieregelingen van A&O fonds Gemeenten (28 maart 2018).

A - De organisatie past de gemeentelijke rechtspositieregeling (de CAR-UWO ) toe en

B - Daarnaast moet de organisatie onder één van onderstaande groepen vallen:

 1. Gemeenten
 2. Ambtelijke fusieorganisaties
  Dit zijn organisaties die alle taken van meerdere gemeenten hebben overgenomen, terwijl deze gemeenten nog bestaan.
 3. Derde-organisaties
  In geval de organisatie geen gemeente of ambtelijke fusieorganisatie is, kan een organisatie toegang krijgen die:
  a. door gemeenten is opgericht om (delen van) bedrijfsvoeringstaken volledig over te nemen (shared servicecentra) of
  b. door gemeenten is opgericht ten behoeve van een taak die nauw aansluit bij de kerntaken van A&O fonds Gemeenten en die, hooguit op de aansturing na, bestaat uit personeel dat gedetacheerd is vanuit een of meerdere gemeenten (bijvoorbeeld mobiliteitscentra) of
  c. behoort tot verlengd lokaal bestuur. Hieronder verstaan wij:
  i. gemeenschappelijke regelingen die gemeenten op grond van de wet moeten oprichten (bijvoorbeeld veiligheidsregio’s of omgevingsdiensten) of
  ii. Organisaties (al dan niet in een samenwerkingsverband) die belast zijn met de uitvoering van taken die bij wet aan de gemeente zijn opgelegd.

In geval van onderdelen a, b en cii moet een samenwerkingsverband voor minimaal 75% uit gemeenten bestaan. NB: Per 1 januari 2020 geldt de CAO gemeenten in plaats van de CAR-UWO.

Gedurende het jaar informeert de directie van A&O fonds Gemeenten het bestuur over de verhouding van toekenningen aan gemeenten/ambtelijke fusie-organisaties en niet-gemeenten. Dit kan ertoe leiden dat een beperking wordt opgelegd aan de toekenning van subsidie en expertise aan andere organisaties dan gemeenten of ambtelijke fusie-organisaties.

Aantal aanvragen

Grote gemeenten kunnen meer subsidie/expertise aanvragen dan kleine gemeenten.

Max aantal Stimuleringsregeling
+ 3.500 fte
3
501 t/m 3500 fte
2
t/m 500 fte
1
 • Het maximale aantal aanvragen voor Stimuleringsregeling PLUS is altijd 1 en daarmee niet afhankelijk van aantallen fte's .
 • Alle organisaties die niet een gemeente of een ambtelijke fusie-organisatie zijn, vallen onder de kleinste fte-klasse.
 • De projecten van een organisatie die meerdere subsidieaanvragen indient, moeten elk over een ander onderwerp gaan. De directie van A&O fonds Gemeenten kan hier gemotiveerd van afwijken.

Nog lopende subsidieaanvragen uit eerdere jaren?

In 2020 en eerdere jaren golden andere voorwaarden. Als je nog een lopende subsidieaanvraag uit 2020 of eerder hebt, die afgerond moet worden, dan kan je onderstaande formulieren gebruiken.

Let op: Voor projecten uit 2020 en eerder moet je na afloop van het project ook een financiële verantwoording indienen. Daarvoor gebruik je onderstaande documenten.

Vragen of een expert nodig?

Bel naar 070 7630030 of stuur een e-mail: subsidies@aeno.nl.

Nieuwsbrief

Interesse Subsidie en expertise

Onder de interesse Subsidie en expertise op deze website vind je al het nieuws, inspirerende subsidie verhalen en de podcasts bijelkaar.

Bekijk interesse Subsidie en expertise met onderstaande knop en selecteer deze ook in je account. Zo blijf je altijd direct op de hoogte van ons laatste subsidienieuws.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten