Het werk bij burgerzaken is volop aan het veranderen. Digitalisering, identiteitsvaststelling en fraudeherkenning bijvoorbeeld vragen om een andere manier van werken. Van de medewerkers bij burgerzaken worden andere vaardigheden verwacht. Niet elke medewerker kan - of wil - mee in deze transformatie.

A&O fonds subsidieert incompany-trainingen

A&O fonds helpt gemeenten bij de veranderingen die er spelen bij burgerzaken. Op initiatief van A&O fonds Gemeenten zijn onder de naam Team van de Toekomst incompany-trainingen opgezet. Deze incompany-begeleiding komt in aanmerking voor subsidie van A&O fonds Gemeenten.

Subsidievoorwaarden

  • A&O fonds subsidieert maximaal 20 trajecten in 2019 en 20 trajecten in 2020.
  • Per gemeente wordt één subsidieaanvraag gehonoreerd.
  • Er moeten 8 deelnemers van één gemeente aan het traject deelnemen, tenzij het team kleiner is.

De overige voorwaarden gelden als gebruikelijk, zoals:

  • Vraag de subsidie vooraf aan.
  • Het invullen van de vragenlijst ‘Aanvraag subsidie 2020’.
  • Voor de berekening zijn salarisstroken en tijdregistraties van interne medewerkers nodig en offertes en facturen van externen.

Het maximale subsidiebedrag per subsidieaanvraag is € 15.000,-.

Ook subsidie aanvragen? Kijk hier of je in aanmerking komt.

Misschien vind je dit ook interessant