Overslaan en naar hoofdinhoud gaan
Menu

Voorwaarden

Specifieke voorwaarden Stimuleringsregeling

 • Een project kan voor de Stimuleringsregeling in aanmerking komen als het project nieuw is voor de gemeente.
 • Het project is gekoppeld aan een van de 5 thema’s van het beleidsplan A&O fonds Gemeenten; per periode kan A&O fonds Gemeenten hier een specifieke invulling aan geven.
 • Per periode wordt per beleidsthema maximaal 5x subsidie of expertise verleend. A&O fonds Gemeenten beoordeelt de ingekomen aanvragen en honoreert de beste projecten.
 • De maximale projectduur is 1 jaar. Dit kan per beleidsthema anders zijn.
 • Het project heeft voldoende impact en bereik. Dat betekent dat met het project minimaal 15 medewerkers bereikt moeten worden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit is gemotiveerd bij de aanvraag.
 • De gemeente informeert A&O fonds Gemeenten na afloop van het project over de resultaten en leereffecten.
 • Betaling van de subsidie vindt plaats direct na positieve beoordeling van de aanvraag.
 • De expert wordt rechtstreeks betaald door A&O fonds Gemeenten.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie van A&O fonds Gemeenten.

Specifieke voorwaarden StimuleringsregelingPLUS

 • Een project kan voor de StimuleringsregelingPLUS in aanmerking komen als het project relevante, nieuwe en toepasbare kennis voor de sector oplevert.
 • Het project is gekoppeld aan een van de 5 thema’s van het beleidsplan van A&O fonds Gemeenten; per periode kan A&O fonds Gemeenten hier een specifieke invulling aan geven.
  Daarnaast kunnen ook projecten over andere onderwerpen voor de StimulerinsgregelingPLUS in aanmerking komen, mits dit wordt gemotiveerd bij de aanvraag.
 • Per periode komen maximaal 3 projecten voor de StimuleringsregelingPLUS in aanmerking. A&O fonds Gemeenten beoordeelt de ingekomen aanvragen en honoreert de beste projecten.
  De directie van A&O fonds Gemeenten kan gemotiveerd van het maximum aantal toekenningen afwijken.
 • De maximale projectduur is 2 jaar. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit is gemotiveerd bij de aanvraag.
 • Het project heeft voldoende impact en bereik. Dat betekent dat met het project minimaal 15 medewerkers bereikt moeten worden. Uitzonderingen hierop zijn mogelijk, mits dit is gemotiveerd bij de aanvraag. Daarnaast geldt als voorwaarde dat het project relevante meerwaarde moet hebben voor de sector op een terrein waar deze kennis nog niet of nauwelijks aanwezig is.
  De resultaten moeten overdraagbaar en voor andere gemeenten toepasbaar zijn. Zowel op inhoud als op proces moeten geleerde lessen gedeeld (kunnen) worden.
 • De gemeente levert 2x per jaar een tussenrapportage; daartussendoor onderhoudt een A&O fonds Gemeenten-medewerker 2x contact met de gemeentelijke projectleider over de inhoud van het project.
 • De gemeente informeert A&O fonds Gemeenten binnen 2 maanden na afloop van het project over de resultaten en leereffecten. Deze eindverantwoording gaat zo mogelijk vergezeld van documenten, formats en andere stukken die helpen bij de toepasbaarheid van dit project door andere gemeenten.
 • Betaling van de subsidie vindt plaats na ontvangst en positieve beoordeling door A&O fonds Gemeenten van de inhoudelijke verantwoording. De expert wordt rechtstreeks betaald door A&O fonds Gemeenten.

In gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist de directie van A&O fonds Gemeenten.

Vragen of een expert nodig?

Bel naar 070 7630030 of stuur een e-mail: subsidies@aeno.nl.

Nieuwsbrief

Interesse Subsidie en expertise

Onder de interesse Subsidie en expertise op deze website vind je al het nieuws, inspirerende subsidie verhalen en de podcasts bijelkaar.

Bekijk interesse Subsidie en expertise met onderstaande knop en selecteer deze ook in je account. Zo blijf je altijd direct op de hoogte van ons laatste subsidie-nieuws.

Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten