Voorwaarden

Hier lees je alles over de voorwaarden voor het aanvragen van een expert of subsidie.

A&O fonds Gemeenten werkt met drie aanvraagperiodes in 2022
Periode Uiterste aanvraagdatum
jan t/m mrt 2022 31 maart
mei t/m 15 augustus 2022 15 augustus
sept t/m nov 2022 30 november

Na afloop van iedere periode worden de aanvragen beoordeeld. Per periode ondersteunt A&O fonds Gemeenten 30 projecten: 25x Stimuleringsregeling en 5x StimuleringsregelingPLUS.

Welke onderwerpen zijn subsidiabel?

Iedere subsidieperiode kiezen we onderwerpen waar we speciale aandacht aan geven. In de tweede periode van 2022 zijn dat de volgende:

 • Arbeidsmarkt – Drieske Mangnus & Eveline van Leeuwen
  - Arbeidsmarktstrategie
  - Arbeidsmarktcommunicatie
  - Arbeidsmarktvisie
 • Leiderschap en cultuur - May Yalcin, Monique Theeuwen en Eveline Vat
  - Aanleren nieuwe vaardigheden op het gebied van nieuw leiderschap
  - Cultuur- en verandertrajecten en professionalisering van teams waarbij de veranderende rol van het management een succesfactor is
 • Leren en ontwikkelen – Marieke de Feyter
  - Reskillen naar ander werk en/of upskillen van (v)mbo naar een hoger werkniveau
 • Loopbaanontwikkeling – Lena Tiemersma & Freek Vos
  - Integraal aan de slag met loopbaanontwikkeling
 • Vitaliteit – Eveline Vat
  - Subsidie voor 'het goede gesprek'

Een meer uitgebreide toelichting op deze onderwerpen vind je hier als download: Toelichting op subsidiabele onderwerpen periode 2 - 2022.

Wie mogen aanvragen?

Naast gemeenten kunnen organisaties die lid zijn van de WSGO subsidie of expertise aanvragen. Afhankelijk van het aantal inwoners van jouw gemeente kan je meer of minder subsidieaanvragen indienen. WSGO leden vallen in de kleinste categorie. Voor ambtelijke fusie-organisaties wordt het aantal inwoners van de achterliggende gemeenten bij elkaar opgeteld.

Let op: een subsidieaanvraag kun je alleen indien met een gemeentelijk e-mailadres.

Hoe vaak mag je aanvragen?

Grote gemeenten kunnen meer subsidie/expertise aanvragen dan kleine gemeenten. Voor de Stimuleringssubsidies geldt een aantal per inwoneraantal, per kalenderjaar:

 • G4 - 3 Stimuleringsregelingen - 1 StimuleringsPLUSregeling
 • > 50.000 - 2 Stimuleringsregelingen - 1 StimuleringsPLUSregeling
 • 0-50.000 - 1 Stimuleringsregeling - 1 StimuleringsPLUSregeling
 • WSGO-leden - 1 Stimuleringsregeling - 1 StimuleringsPLUSregeling

Voor ambtelijke fusie-organisaties worden de inwonertallen van de achterliggende gemeenten bij elkaar opgeteld.

Wanneer moet het project starten?

We willen graag zo actueel mogelijke projecten. Daarom mag je project niet al afgerond zijn. Als richtlijn hanteren we de volgende start-momenten:

 • Bij een aanvraag in periode 1 begint het project tussen januari en juli 2022
 • Bij een aanvraag in periode 2 begint het project tussen mei en november 2022
 • Bij een aanvraag in periode 3 begint het project tussen september 2022 en maart 2023

Moet je verder nog iets doen?

We willen de informatie over alle projecten die we subsidiëren graag delen met andere gemeenten. De informatie van jouw project komt daarom op de website van A&O fonds Gemeenten, inclusief de contactgegevens van jouw projectleider. Daarnaast kunnen we je vragen de informatie ook op andere manieren te delen, bijvoorbeeld door bij te dragen aan bijeenkomsten, artikelen, een film of podcast. Voor de StimuleringsregelingPLUS geldt dat opbrengsten, zoals implementatietools en geleerde lessen gedeeld worden met de sector.

Wanneer krijg je betaald?

 • Een subsidie onder de Stimuleringsregeling krijg je na goedkeuring gelijk uitbetaald. Krijg je een expert in plaats van geld, dan gaat de rekening daarvan rechtstreeks naar A&O fonds Gemeenten.
 • Een subsidie onder de StimuleringsregelingPLUS krijg je na afloop van je project betaald. De expert wordt door A&O fonds Gemeenten betaald.

Overleggen?

Wil je even met ons overleggen of een idee kansrijk is voor een subsidie, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen om even over de inhoud te sparren. Bel dan naar 070 763 00 30 of mail naar  subsidies@aeno.nl onder vermelding van de projectleider die bij het onderwerp hierboven staat genoemd.

Stuur een email
Over cookies & privacy | © A&O fonds Gemeenten