De subsidieregeling voor gemeenteprojecten is per 1 januari 2020 veranderd. Vanaf nu is er nog één subsidieregeling: de stimuleringsregeling.

Binnen deze regeling onderscheiden we twee varianten.

 • Nieuw voor de gemeente, niet nieuw voor de sector
  Voor projecten die alleen nieuw zijn voor de gemeente ontvang je subsidie ter hoogte van 25% van de begrote kosten, met een maximum van € 15.000,-.
 • Nieuw voor de sector
  Voor projecten die kennis en inzicht geven, die nieuw zijn voor de sector, ontvang je subsidie ter hoogte van 50% van de begrote kosten, met een maximum van € 50.000,-

Vergroten wendbaarheid

Een project is subsidiabel als het bijdraagt aan de wendbaarheid van de medewerker en organisatie.

Vooraf duidelijk of je subsidie krijgt

Alle subsidieaanvragen worden ingediend vóórdat het project begonnen is. Dat betekent dat altijd vooraf duidelijk is of je subsidie krijgt. Na afloop van het project dien je een declaratie in. De subsidie wordt pas na afloop van het project uitbetaald.

Project al begonnen? Overgangsregeling!

De procedure van vooraf aanvragen is anders dan de impulsregeling van 2019. Als overgangsregeling kan je daarom voor projecten die nieuw waren voor de gemeente maar niet nieuw voor de sector, in 2020 ook nog subsidie aanvragen voor al gestarte of recent afgeronde projecten. Wil je hier meer over weten? Neem dan contact met ons op: subsidies@aeno.nl.

Subsidie aanvragen

Andere ondersteuningsmogelijkheden

Naast subsidie ondersteunt A&O fonds Gemeenten jouw gemeente ook op andere manieren bij verschillende thema’s op het gebied van wendbaarheid mens & organisatie.

Publicaties en praktijkvoorbeelden

Met behulp van handreikingen, factsheets, toolkits en praktijkverhalen inspireren we jou om aan de slag te gaan met thema’s als HR-beleid, data-gedreven werken en duurzame inzetbaarheid. Bij alle praktijkvoorbeelden die met subsidies tot stand zijn gekomen, staan ook altijd de contactgegevens van de gemeente, zodat je rechtstreeks met hen contact kunt opnemen.

Ondersteuning ter plaatse door experts

Je kan A&O fonds Gemeenten ook benaderen voor ondersteuning van een deskundige ter plaatse. De inzet van de deskundige is primair bedoeld om gemeenten te helpen bij de start van het project. Hieronder enkele voorbeelden:

 • Begeleiden van gesprekken
 • Procesadvies, bijvoorbeeld over het uitwerken van een klantreis en de gevolgen voor de gemeentelijke organisatie
 • Inhoudelijke input vanuit een specifieke deskundigheid, bijvoorbeeld: gedragsverandering, verzuimbeleid, ontwikkelgericht werken, data gestuurd werken
 • Meeschrijven met teksten
 • Aanbrengen van focus in het project
 • Meedenken over aandacht voor wendbaarheid van mens en organisatie in het project

Per ondersteuningsverzoek wordt gekeken welke deskundige je het beste kan helpen. Interesse? Stuur een e-mail naar subsidies@aeno.nl.

Misschien vind je dit ook interessant