Dit leernetwerk van 7 dagdelen is speciaal voor directeuren Financiën, directeuren Bedrijfsvoering en Concerncontrollers. Je leert hoe je jouw directies Financiën toekomstbestendig maakt en wat de actuele, digitale trends en ontwikkelingen zijn in de Financiële Functie.

De rol van leidinggevenden bij veranderprocessen is de sleutel tot succes. Om de leidinggevende zoveel mogelijk te ondersteunen in hun cruciale rol bij verandering, verzorgt A&O fonds Gemeenten samen met Twynstra Gudde en Deloitte in maart 2022 dit leernetwerk Verandering in Control.

Cultuuromslag

Gemeenten vervullen een belangrijke rol bij de oplossing van maatschappelijke veranderingen, zoals de energietransitie, veiligheid, woningnood en de schuldenproblematiek. Digitale technologie speelt hierbij een belangrijke rol. Het maakt beter geïnformeerd beleid mogelijk en daarmee betere dienstverlening, handhaving en bedrijfsvoering. Uit onderzoek blijkt dat voor deze digitale transformatie ander leiderschap en een cultuuromslag nodig is.

Om nieuwe werkprocessen te laten slagen is minder hiërarchisch werken belangrijk net als een gelijkwaardige samenwerking tussen ambtenaren en de samenleving. Er moet voldoende ruimte zijn om te experimenteren, fouten te maken en zo continu te leren en verbeteren.

Leernetwerk Verandering in Control

Dit leernetwerk van 7 dagdelen is in maart 2022. Het is speciaal voor gemeentelijke Concerncontrollers en Directeuren/MT-leden Financiën (Bedrijfsvoering). Je leert hoe je directies Financiën toekomstbestendig maakt en wat de actuele digitale trends en ontwikkelingen zijn in het financieel domein. Ook gaan we in op wat deze veranderingen vragen van jou als leider.

Het leernetwerk is praktisch ingericht en direct toepasbaar. Samen met collega's uit andere gemeenten ga je aan de slag met het verandertraject voor jullie eigen directie of financiële afdeling. Aan de exacte invulling van het programma wordt nu gewerkt. We houden je daar uiteraard van op de hoogte via onze nieuwsbrief, socials en deze site.

Thema's

De thema's van de fysieke bijeenkomsten en de webinars zijn:

  • Data op orde (operational control)
  • Processen en producten, datagedreven werken (financial control)
  • Strategie, interpreteren en adviseren (business control)

Meld je nu aan

Contact

Meer weten over deze leergang? Neem contact op met Monique Theeuwen, projectleider, via 06-11734433 of monique.theeuwen@aeno.nl.

Wil je de toekomst van financiën op de agenda krijgen bij jouw gemeente? In het najaar van 2020 heeft A&O fonds Gemeenten het rapport De toekomst van Financiën uitgebracht. De resultaten zijn uitgesplitst naar schaalgrootte van gemeenten.

Download dit rapport en lees het laatste nieuws over de ingrijpende verandering die de financiële functie binnen gemeenten te wachten staat. Uit onze verkenning blijkt dat de invulling van de functie veel meer strategisch van karakter wordt. Innovatieve technologie speelt hierbij een belangrijke rol.

Presentatie

Menno ter Wal van Deloitte gaf op 14 januari 2021 een presentatie van het onderzoek De toekomst van Financiën, in onze webserie Werken aan Innovatie. Kijk het hier terug.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Aanpassen HR-strategie

De invulling van de financiële functie wordt veel meer strategisch van karakter en dat heeft gevolgen voor de HR-strategie. We vatten dit rapport wat betreft HR hier voor je samen.

Omdat alle leidinggevenden bij verandering een cruciale rol vervullen, verzorgt A&O een serie leernetwerken. Hierin krijgen leidinggevenden de instrumenten aangeleerd die nodig zijn om leiding te geven in de wereld van nu. Actiegericht leren staat bij deze leernetwerken centraal.

Leernetwerken voor gemeentesecretarissen

Tijdens de Leergang Digitaal Leiderschap leren gemeentesecretarissen hoe (beter) leiding te geven aan digitale transformatie bij gemeenten. A&O verzorgt deze leernetwerken samen met de Vereniging voor Gemeentesecretarissen (VGS).

Meld je aan voor de twee lunchuurtjes die begin volgend jaar worden gegeven als onderdeel van de leergang Vernieuwend Leiderschap die A&O samen met de Breda University of applied sciences (BUas) verzorgt.

Leernetwerk leidinggevenden en HR

in sociaal en ruimtelijk domein


Gemeenten veranderen continue. Dit komt onder andere door decentralisatie in het sociaal domein en de aanstaande Omgevingswet. Ook zorgt tijd- en plaatsonafhankelijk werken voor veel veranderingen bij gemeenten. Om leidinggevenden in het sociaal en ruimtelijk domein en HR bij deze veranderingen te ondersteunen, organiseren wij drie leernetwerken. Schrijf je daarvoor hier nu in.

Leergang Interne Change Agent

Digitalisering, nieuwe taken en wetten, maar ook corona; het werk bij gemeenten verandert voortdurend. Met de leergang Interne Change Agent Van de Hogeschool van Amsterdam, die samen met A&O fonds Gemeenten ontwikkeld is, gingen adviseurs en managers van vier gemeenten aan de slag. Wat hebben ze geleerd? Wat doen ze nu anders?

A&O verzorgt naast leernetwerken ook workshops en vitaliteitscampagnes voor jouw gemeente gericht op digitale veranderingen nu en in de toekomst.

Digiduurzaam is ontwikkeld om leidinggevenden en medewerkers bewust te maken over veranderingen in werkzaamheden voor de financiële administratie.

De leergang Interne Change Agent Van de Hogeschool van Amsterdam, zorgt ervoor dat middenmanagement en HR aan de slag gaan met verandermanagement rondom digitaliseringsprocessen.

De vitaliteitscampagne BRUIS die je kan inzetten bij de gemeente. Eén van de onderdelen daarvan is: hoe voer je het goede gesprek (kijk bij tools)?

Onder de naam Safari biedt A&O fonds Gemeenten workshops gericht op het verbeteren van vaardigheden en competenties, zodat gemeenteambtenaren wendbaar en vitaal blijven op het werk.

Misschien vind je dit ook interessant