Eén van de 9 inspiratiesessies gezien en nieuwsgierig geworden naar meer? Voor verdere verdieping in de verschillende thema's, hebben we interessante verder-lees-tips en inspiratie voor je op een rij gezet. Terugkijken van de sessie kan natuurlijk ook.

Inschrijven

Inschrijven voor nog een sessie? Klik dan hieronder en meld gratis aan.

28 januari - De gemeentelijke organisatie van de toekomst

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Diederik Hommes Rijnconsult 1080x400a

De uitdagingen van de netwerksamenleving vragen om een wendbare, flexibele en efficiënte gemeentelijke organisatie. Wat betekenen deze uitdagingen voor strategie, structuur en systemen van de gemeentelijke organisatie van de toekomst? Is meer zelforganisatie en horizontalisering nodig of wordt de gemeentelijke organisatie een digitaal platform met een democratische licentie? Diederik Hommes schetst perspectieven van de gemeentelijke overheidsorganisaties van de toekomst. De gemeentelijke organisatie van de toekomst, Diederik Hommes, Rijnconsult, 28 januari 2021, 12.30-13.30 uur

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.
Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda innoveren kunje leren 1080x400

21 januari 2021 - Innoveren kun je leren

In deze sessies gaan Martin Jansen en Joris Kruse in op de kunst van innoveren. Innoveren is een vak dat geleerd kan worden en is van groot belang geworden voor gemeenten om publieke waarde te kunnen blijven leveren. Aan de orde komen diverse methodieken en praktijktoepassingen in de gemeente Utrecht. - Inspiratiessessie Innoveren kun je leren Martin Jansen, gemeente Utrecht, Joris Kruse, Studio Kidman & Nicholson 21 januari 2021, 12.30-13.30 uur

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

14 januari 2021 - De Toekomst van Financiën

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Mennoter Wal Deloitte 1080x400

In 2020 heeft het A&O fonds een verkenning laten uitvoeren naar de impact van digitalisering op de financiële functie van gemeenten. Robotisering en Artificial Intellingence gaan helpen om de bedrijfsvoering financiën van grotere waarde te laten zijn voor gemeenten. Toepassing leidt tot een vernieuwingsproces met gevolgen voor dienstverlening, organisatie en werk. De toekomst van Financiën Menno ter Wal, Deloitte, 14 januari 2021, 12-30-13.30 uur.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

10 december 2020 - Sociale Innovatie

Agenda Wouteren Peter TNO 1080x400

De lessen van afgelopen periode met diverse experimenten met nieuwe technologie in gemeenten zoals data-analytics laten zien dat naast technologische ook sociale innovatie nodig. Peter Oeij en Wouter van der Torre gaan in op wat sociale innovatie is. In het bijzonder behandelen ze daar bij het betrekken van medewerkers bij innovatie en het belang van aandacht voor de kwaliteit van de arbeid.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Workplace Innovation

Het European Workplace Innovation Network (EUWIN) promoot het concept van innovatie op de werkplek in heel Europa als een manier om de capaciteit voor product-, dienst- en procesinnovatie te vergroten, het concurrentievermogen van organisaties te vergroten en een beter arbeidsleven voor onze burgers te creëren. Het netwerk ondersteunt activiteiten in verschillende landen en bevordert de verdere ontwikkeling van werkplekinnovatie in Europese beleidskaders bevordert.

Kennisbank Sociale Innovatie

Best practices, artikelen en onderzoeksresultaten over sociale Innovatie, slimmer werken en innovatief organiseren vind je in de Kennis Bank Sociale Innovatie.

3 december 2020 - Medewerkers en transformatie

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Mariekede Feyter Aen O 1080x400

Wat vragen de nieuwe ontwikkelingen van medewerkers en hoe kunnen gemeenten daar op inspelen? De impact van nieuwe technologie op werk staat centraal in deze sessie. We gaan in op verdwijn- en verschijnwerk en het belang van up- en reskilling.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

DigiDuurzaam

A&O fonds Gemeenten heeft het ondersteuningsprogramma DigiDuurzaam ontwikkeld voor medewerkers en hun leidinggevenden, ter ondersteuning van de functieverandering door digitalisering. Om de transformatie naar digitaal te laten slagen, is bewustwording zeer belangrijk. Daarom focussen we onze workshops op bewustwording, urgentiebesef en de wil om te leren.

26 november 2020 - Wat gaat de toekomst brengen?

Werken aan innovatie Sprekers Banners Agenda Stam toekomstbrengen 1080x400

Jeroen Stam van De Processpecialisten interviewt Jeroen van de Meer, Controller gemeente Rotterdam over de komende uitdagingen van gemeenten. Ook inspireert Jan Willem Zeelenberg, strategisch adviseur en coach over zaken rondom Mens en Organisatie. Dany Robberecht, Managing Director Verhaert Masters of innovation gaat na de pauze in op wat er bij innovatie komt kijken en hoe je komt tot daadwerkelijke realisering.

Bekijk hier de hele sessie van 26 november 2020:

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Film De Nieuwe Wereld

De samenleving verandert en de rol van gemeenten transformeert. De toekomst heeft organisaties nodig die wendbaar en taakgericht zijn en waarin de mens centraal staat en niet de procedure. Maar hoe doe je dat als organisatie? Met het A&O project 'De Nieuwe Wereld' willen we inspireren en de gemeente handvatten geven dit vraagstuk aan te pakken.

Accepteer onze cookies om deze inhoud te kunnen bekijken.

Misschien vind je dit ook interessant